Hva tjener en barnehagelærere? Lønn i 2024

Del på:

Barnehagelærer lønn

Hva tjener en barnehagelærere i lønn?

Barnehagelærere blir også klassifisert som førskolelærere, en barnehagelærere/førskolelærer tjener i følge Statistisk Sentralbyrå 43 590 kroner i måneden, noe som utgjør 523 080 kroner i året før skatt.

Hvis du skal bli førskolelærer kan du velge mellom privat, kommune eller statlig sektor. Lønnen vil også i mindre grad bli påvirket av hvilken sektor du havner i. I 2023 var månedslønnen til en barnehagelærer som jobbet i kommunen 44 300 kroner, mens de som jobbet i privat sektor hadde en månedslønn på 42 610 kroner i gjennomsnitt. Basert på Statisk Sentralbyrå sine egne tall kan vi se at lønnen til en barnehagelærer/førskolelærer økte med 4,6% fra året før.

Hvordan få høyere lønn som barnehagelærer

Månedslønnen til en barnehagelærer som ligger på 43 590 kroner i måneden er en gjennomsnitt av alle sektorer, avdelinger og områder i Norge. Det betyr at det finnes noen førskolelærere som kan tjene høyere, mens andre kan tjene mindre.

Månedslønnen til en barnehagelærer som ligger på 43 590 kroner i måneden er en gjennomsnitt av alle sektorer (privat, kommune eller statlig), avdelinger og områder i Norge. Det betyr at det finnes noen førskolelærere som kan tjene mer en gjennomsnittet, mens andre kan tjene mindre.

Etter å ha fullført utdanning som barnehagelærer, åpnes det opp for en rekke yrkesmuligheter. Du kan innta roller som pedagogisk leder, leder i aktivitetsskolen, eller styrer/leder i barnehagen. I tillegg gir utdannelsen deg muligheten til å engasjere deg i annen pedagogisk virksomhet rettet mot barn.

Her er en liste over faktorer som kan bidra til en høyere lønn som barnehagelærer:

 • Tilleggskvalifikasjoner: Det å skaffe seg tilleggskvalifikasjoner, som en videre grad i tidlig barndomsutdanning, en mastergrad eller lærersertifisering, kan forbedre jobbmulighetene og potensielt føre til høyere lønn i barnehageundervisning​.

 • Erfaring: Lønnsnivået for barnehagelærere som jobber innenfor privat sektor kan øke med høyere erfaring. Jobber du innen kommunal eller statlig sektor vil ikke erfaring påvirke lønnen din som barnehagelærer.

 • I noen steder i Norge kan det være mangel på personer som har utdanning innenfor førskolelærer yrket, dette betyr at etterspørselen etter barnehagelærer er høy som derimot reflekterer høyere lønn.

Hvilken arbeidsoppgaver har en barnehagelærer?

 • Sørge for at hverdagen til barna blir fantastisk
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere pdagogisk arbeid
 • Leke og være sammen med barna
 • Dokumentere og synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • Holde foreldrene oppdatert på hvordan barnet har det i barnehagen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i barnehagelærerutdanning eller høyere utdanning
 • Språkprøve A2 skriftlig og B1 muntlig (Må snakke norsk helt flytende)
 • Godkjent politiattest

Lære mer? Og kilder

Lønnsoversikter

Her finner du oversikten over alle våre lønnsguider. Finn ut hva lønnen er i ulike yrker, hva som påvirker hvor mye penger man tjener, hvordan man kan tjene mer penger og mye mer.