Hva tjener en Bilselger? Lønn i 2018/2019

Innhold:

1. Hva tjener en bilselger i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en bilselger?3. Hvordan få mer penger som bilselger?

Hva tjener en bilselger i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en bilselger i gjennomsnitt en lønn på ca kr 615 000 i året. Dette er gjennomsnittlig årslønn på tvers av alle bilselgere i Norge. Lønnen for den enkelte bilselger vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre lønnsfaktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Bilselgerne som tjener mest (25% høyeste) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 710 000 i året. Det er betydelig mer enn de bilselgerne som tjener minst (25% laveste) som bare har en årslønn på ca kr 460 000. Som man kan se er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som bilselger i Norge.

Lønnsutviklingen totalt for bilselgere har de siste par årene fulgt inflasjonen ganske tett (prisveksten i samfunnet). De siste årene har gjennomsnittslønnen til bilselgere økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden kan du lære mer om hvilke faktorer som gjør at man tjener mer eller mindre som bilselger. I tillegg gir vi deg flere smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man kan tjene mer penger på siden av en jobb som bilselger.

Hva gjør en bilselger: Som bilselger selger man både nye biler og brukte biler. Noen ganger jobber en bilselger enten kun med nye biler eller kun med bruktbiler, men noen jobber også med begge typer biler. Som bilselger selger man gjerne biler fra et begrenset antall merker. På den måten får hver enkelt bilselger spesialkompetanse på den typen bil man selger. Man er ofte ansatt hos en bilforhandler som har agentur på visse bilmerker. Arbeidshverdagen består av kontakt med kunder, både i bilutstillingen hvor bilene står oppstilt og gjennom kontakt over telefon og epost.

Hva påvirker lønnen til en bilselger?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom de ulike bilselgerne i Norge. Spørsmålet man kan stille seg er dermed hvilke faktorer som påvirker den lønnen en enkelt bilselger tjener inn hvert år.

Den første faktoren som kan påvirke lønnen for en bilselger er erfaringen. Man tenker er både på erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen. Ikke overraskende teller begge typer erfaring positivt på lønnen. I følge Tekna tjener ansatte med 5-9 års erfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis, som en følge av økt erfaring.

Når det gjelder utdanning så vil dette også spille positivt inn på lønnen i de fleste tilfeller. Jo høyere utdanning jo mer tjener man normalt som bilselger. Statistikken viser at hvert nye år med høyere utdanning gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er knyttet direkte til inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om årslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare gjelder som et gjennomsnitt og vil ikke være riktige i alle situasjoner.

Til slutt ser man også at spesialisering innenfor yrket man har valgt vil kunne påvirke lønnsnivået positivt. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for en høyere lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor de områdene man ser at arbeidsgiverne etterspør det.

Hvordan få mer penger som bilselger?

Hvordan kan man påvirke hvor mye penger man tjener? Basert på gjennomgangen ovenfor vil et naturlig utgangspunkt være å se om det er en eller flere av disse faktorene som du kan påvirke, nå eller senere. 

Hvis du har lavere årslønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre faktorer tilsier, så kan du bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. Det kan være et godt tips å venne seg til å bli komfortabel med en lønnsforhandling med jevne mellomrom. Man ser at særlig kvinner faller noe bak her, fordi kvinner generelt sett ikke er like pågående og proaktive med hensyn til å ta opp temaet lønn like ofte som menn. 

Sørg imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen klar før du begir deg ut i lønnsforandlinger. Her kan det for eksempel være lurt å undersøke hva andre bilselgere med tilsvarende jobb, utdanning og erfaring tjener. Med andre ord, prøv å finne ut av hva dine ferdigheter er verdt før du går inn i forhandlinger om lønn med din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Et annet alternativ kan være å utvikle dine egne ferdigheter. Du kan for eksempel vurdere etterutdanning, kurs eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer attraktiv som bilselger. I noen selskaper er man dessuten ofte avhengig av et visst utdanningsnivå eller en viss ekspertise for å gå videre til neste karrieresteg, med den lønnsøkningen som hører med. De siste årene finnes det etterhvert også mange muligheter til å etterutdanne seg på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av en fulltidsjobb. 

Hva med måter å tjene penger på, utover selve bilselgerjobben?

Et område man kan utforske her, og som blir stadig mer populært, er å ha en eller flere kilder til ekstra inntekt på siden av jobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å tjene mer penger enn det den nåværende jobben tillater. 

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger hjemmefra. Se for eksempel denne artikkelen fra DinSide, som går gjennomgår noen ulike måter å tjene penger på siden: Hvordan tjene ekstra penger. I tillegg er det en del bilselgere som kombinerer en vanlig jobb med å investere penger i aksjemarkedet, i eiendom eller andre typer investeringer.

Noen ganger har man også mer kortsiktige behov for penger, i tillegg til lønnen som bilselger, eller fordi man ikke ennå er i full jobb. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet. Gitt at du vet hvordan man bruker det rett, så er det er ingen billigere måte å skaffe seg penger på enn med det riktige kredittkortet. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld eller få tilgang til nye penger, så vil du kunne låne rentefritt i en ganske lang periode med et bra kredittkort som tilbyr en rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene litt gratis penger på siden av bilselgerjobben. De fleste kredittkort belønner deg nemlig for å bruke det, enten i form av penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til utenlandsreiser. Hvorfor handle med kontanter eller et debetkort, når man kan tjene poenger og penger for nøyaktig samme innsats?

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring, i stedet for å måtte bruke egen inntekt på å kjøpe det. Noen kredittkort leveres med gratis kjøpsbeskyttelse i en periode etter at du har gjennomført et kjøp. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet innen en angitt tid, så får du pengene tilbake. Andre tilbyr for eksempel reiseforsikring, hvis man kjøper reisen med kortet. Du finne et kort som passer perfekt for deg i vår oversikt over kredittkort.

Dersom du har gjennomgått alle muligheter og fremdeles ikke er fornøyd med lønnen du har eller vil få som bilselger, så er det en siste mulighet. Å velge et annet yrke. Mer om dette rett nedenfor. 

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen har du forhåpentligvis en viss forståelse av hva bilselgere tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i lønn i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår store samling av lønnsguider.