Hva tjener en Bilselger? Lønn i 2024

Del på:

Bilselger lønn

Hva tjener en bilselger i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en bilselger i gjennomsnitt en lønn på ca kr 615 000 i året. Dette er gjennomsnittlig årslønn på tvers av alle bilselgere i Norge. Lønnen for den enkelte bilselger vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre lønnsfaktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Bilselgerne som tjener mest (25% høyeste) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 710 000 i året. Det er betydelig mer enn de bilselgerne som tjener minst (25% laveste) som bare har en årslønn på ca kr 460 000. Som man kan se er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som bilselger i Norge.

Lønnsutviklingen totalt for bilselgere har de siste par årene fulgt inflasjonen ganske tett (prisveksten i samfunnet). De siste årene har gjennomsnittslønnen til bilselgere økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden kan du lære mer om hvilke faktorer som gjør at man tjener mer eller mindre som bilselger. I tillegg gir vi deg flere smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man kan tjene mer penger på siden av en jobb som bilselger.

Hva gjør en bilselger?: Som bilselger selger man både nye biler og brukte biler. Noen ganger jobber en bilselger enten kun med nye biler eller kun med bruktbiler, men noen jobber også med begge typer biler.

Som bilselger selger man gjerne biler fra et begrenset antall merker. På den måten får hver enkelt bilselger spesialkompetanse på den typen bil man selger.

Man er ofte ansatt hos en bilforhandler som har agentur på visse bilmerker. Arbeidshverdagen består av kontakt med kunder, både i bilutstillingen hvor bilene står oppstilt og gjennom kontakt over telefon og epost.

Hva påvirker lønnen til en bilselger?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom de ulike bilselgerne i Norge. Spørsmålet man kan stille seg er dermed hvilke faktorer som påvirker den lønnen en enkelt bilselger tjener inn hvert år.

Den første faktoren som kan påvirke lønnen for en bilselger er erfaringen. Man tenker er både på erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen. Ikke overraskende teller begge typer erfaring positivt på lønnen. I følge Tekna tjener ansatte med 5-9 års erfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis, som en følge av økt erfaring.

Når det gjelder utdanning så vil dette også spille positivt inn på lønnen i de fleste tilfeller. Jo høyere utdanning jo mer tjener man normalt som bilselger. Statistikken viser at hvert nye år med høyere utdanning gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er knyttet direkte til inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om årslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare gjelder som et gjennomsnitt og vil ikke være riktige i alle situasjoner.

Til slutt ser man også at spesialisering innenfor yrket man har valgt vil kunne påvirke lønnsnivået positivt. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for en høyere lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor de områdene man ser at arbeidsgiverne etterspør det.

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre hva man tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.