Hva tjener en Butikkmedarbeider? Lønn i 2018/2019

Innhold:

1. Hva tjener en butikkmedarbeider i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en butikkmedarbeider?3. Hvordan få mer penger som butikkmedarbeider?

Hva tjener en butikkmedarbeider i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for en butikkmedarbeider på ca kr 380 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle butikkmedarbeidere i Norge. Lønnen for den enkelte butikkmedarbeider vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, utdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De butikkmedarbeiderne som tjener mest (25% høyeste i lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 440 000 i året. Det er betydelig mer enn de butikkmedarbeiderne som tjener minst (25% laveste i lønn) som bare har en gjennomsnittslønn på ca kr 285 000 i året. Som man kan se er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som butikkmedarbeider i Norge.

Lønnsutviklingen for butikkmedarbeidere i Norge har de siste årene fulgt den generelle prisveksten i samfunnet ganske nærme. De siste årene har gjennomsnittslønnen til butikkmedarbeiderne økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for butikkmedarbeidere kan du lese mer om hva som gjør at en butikkmedarbeider tjener mer eller mindre. I tillegg gir vi deg flere smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man som butikkmedarbeider kan skaffe seg mer penger på siden av jobben.

Hva gjør en butikkmedarbeider: Butikkmedarbeideren hjelper kunder og gir service i forskjellige typer butikker. En butikkmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige industrier, for eksempel matvarer, mote, møbler eller sminke. Som butikkmedarbeider bør man vite mye om det man selger, for å kunne gi den informasjonen og veiledningen som kundene ønsker og trenger. Vanlige arbeidsoppgaver for en butikkmedarbeider kan for eksempel være å selge, å yte service og kundebehandling, gjennomføre lagerarbeid, håndtere bestillingeransvar for å holde butikken ren og ryddig.
Oppgavene vil imidlertid variere avhengig av hva slags butikk man jobber i.

Hva påvirker lønnen til en butikkmedarbeider?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom de ulike medarbeiderne i butikker i Norge. Spørsmålet man kan stille seg er derfor hva som bestemmer lønnen for den enkelte butikkmedarbeider.

Den første faktoren som kan påvirke lønnen for en medarbeider i en butikk er erfaringen. Både erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen vil kunne ha betydning, og ikke overraskende teller begge typer erfaring positivt på lønnen man kan forvente som butikkmedarbeider. I følge Tekna tjener ansatte med 5-9 års erfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis, som en følge av stadig lengre erfaring og ansiennitet. 

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere utdanning man har, jo mer tjener man også som butikkmedarbeider. Hvert nye år med høyere utdanning gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt samfunnsengasjement. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av mer utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt situasjon og karriere er unik. 

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne påvirke lønnsnivået positivt. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som butikkmedarbeider, kan det derfor være smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene du ser at arbeidsgiveren etterspør det.

Hvordan få mer penger som butikkmedarbeider?

Hvordan kan man påvirke hvor mye penger man tjener? Basert på gjennomgangen ovenfor vil et naturlig utgangspunkt være å vurdere om du kan påvirke noen av disse faktorene, nå eller senere. 

Hvis du har en lavere lønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre ting tilsier, kan du bruke dette som utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. Det kan være lurt å venne seg til å ta en forhandling på lønn med jevne mellomrom. Man ser at særlig kvinner faller noe bak her, fordi kvinner generelt sett ikke er like pågående og proaktive med hensyn til å ta opp temaet lønn like ofte som menn. 

Sørg imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen klar for du går i gang med lønnsforhandlinger. Det for eksempel være lurt å undersøke hva andre butikkmedarbeidere med tilsvarende stilling, utdanning og erfaring tjener. Både i din egen butikk og i andre lignende butikker. Med andre ord, prøv å finne ut av hva du er verdt som arbeidstaker, før du går inn i forhandlinger om lønn med din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Et annet alternativ kan være å utvikle ferdighetene dine, for å gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Du kan for eksempel vurdere etterutdanning, kurs eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer verdifull for en arbeidsgiver. I noen selskaper er det dessuten en forventning om et visst utdanningsnivå før man kan gå videre til neste karrieresteg, med den økningen i lønn som ofte hører med. De siste årene finnes det etterhvert også mange muligheter til å etterutdanne seg på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av en jobb. 

Men hva med måter å tjene ekstra penger på, utover selve jobben som butikkmedarbeider?

Et alternativ man kan vurdere, og som blir stadig mer populært, er å bygge opp en eller flere kilder til ekstra inntekt ved siden av jobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å tjene mer penger enn det den nåværende jobben tillater. 

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger på hjemmefra. Noen eksempler kan du finne i denne artikkelen, som går gjennom flere måter å tjene ekstra penger på siden: Hvordan tjene ekstra penger. I tillegg er det stadig flere butikkmedarbeidere og andre arbeidstakere som kombinerer en vanlig jobb med å investere penger i aksjemarkedet, i eiendom eller andre typer eiendeler.

Noen ganger har man også et mer kortsiktig behov for penger. Enten fordi man trenger penger i tillegg til lønnen som butikkmedarbeider, eller fordi man ikke ennå er i full jobb. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet. Gitt at du vet hvordan man bruker det rett så er det er ingen billigere måte å skaffe seg penger på enn med det riktige kredittkortet. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld eller få tilgang til ekstra penger på konto, så vil du kunne låne rentefritt i en ganske lang periode med et kredittkort som tilbyr en lengre rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene en god del gratis penger på siden av jobben som butikkmedarbeider. De fleste kredittkort belønner deg nemlig for å bruke det, enten i form av penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til utenlandsreiser. Hvorfor handle med kontanter eller et debetkort, når man kan tjene poenger og penger for nøyaktig samme innsats?

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring, i stedet for å måtte bruke egen inntekt på å kjøpe det. Noen kredittkort leveres med gratis kjøpsbeskyttelse en periode etter at du har kjøpt noe. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet innen en angitt tid, så får du pengene tilbake. Andre tilbyr reiseforsikring hvis man kjøper reisen med kortet. 

Til slutt, dersom du har vurdert alle alternativer og fremdeles ikke er fornøyd med lønnen som butikkmedarbeider, så er det en siste mulighet. Å velge et annet yrke. Mer om dette rett nedenfor. 

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre av hva butikkmedarbeidere tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.