Hva tjener en Butikksjef? Lønn i 2018/2019

Innhold:

1. Hva tjener en butikksjef i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en butikksjef?3. Hvordan tjene ekstra penger som butikksjef?

Dette tjener en butikksjef i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge. Lønnen for den enkelte butikksjef vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer. Disse kommer vi tilbake til rett nedenfor.

De butikksjefene som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 536 000 i året. Det er betydelig mer enn de butikksjefene som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en lønn på ca kr 348 000. Som man ser av disse tallene er det ganske stor forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som butikksjefer i Norge.

Lønnsutviklingen for butikksjefer har de siste årene fulgt prisveksten i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til butikksjefer økt med 2-3% årlig.

I denne lønnsguiden for butikksjefer kan du lære mer om hva som bestemmer om butikksjef tjener mer eller mindre i lønn. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man som butikksjef kan skaffe seg ekstra penger på siden av jobben. 

Hva gjør en butikksjef: Som butikksjef har man det overordnede ansvaret for driften av en butikk. Alt fra kontakt med leverandører av varer, bestilling av varer, personalansvar og alt annet som oppstår av oppgaver knyttet til butikken, det som selges og personene som jobber der. I en del butikker er butikksjefen også med de andre ansatte i det daglige arbeidet. I tillegg vil man ofte ha ansvaret for økonomi, regnskap og innrapportering. 

Hva påvirker lønnen til en butikksjef?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom butikksjefer i Norge. Spørsmålet blir derfor hva som bestemmer lønnen for den enkelte butikksjef. Enten det er rett ut fra skolen eller på ulike stadier i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en butikksjef er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning. Ikke overraskende har begge typer erfaring innvirkning på lønnen man kan forvente som butikksjef. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Når det gjelder utdanning så er tallene også ganske tydelige. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også som butikksjef. Hvert år med utdanning gir høyere lønn for de fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke handler om lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på årslønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Hvis du ønsker å øke sjansen for bedre lønn som butikksjef er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne på ditt område etterspør det.

Hvordan få ekstra penger som butikksjef?

Hvordan kan man få mer penger som butikksjef? Basert på gjennomgangen ovenfor vil et naturlig sted å starte være å se om du kan påvirke noen av disse faktorene og på den måten få høyere lønn.

Dersom du har lavere lønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre ting tilsier, kan du bruke dette som utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. 

Det kan være lurt å venne seg til å forhandle på lønnen med jevne mellomrom. Mange er ikke så aktive som de kanskje burde når det kommer til lønnsforhandlinger. Mange kan med fordel bli mer proaktive og ta opp temaet lønn med sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver før heller enn senere. Ikke alle arbeidsgivere setter opp lønnen uten å bli gitt en konkret grunn til å gjøre det. 

Om du skal gå i en lønnsforhandling, sør imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen klar. Det er for eksempel lurt å undersøke hva andre butikksjefer med tilsvarende jobb, utdanning og erfaring tjener. Både i din egen bedrift og i andre lignende bedrifter. Med andre ord, prøv å finne ut av hva du er verdt som arbeidstaker, før du går inn i forhandlinger om lønn med din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Et annet alternativ kan være å utvikle ferdighetene dine, for å gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Du kan for eksempel vurdere etterutdanning, kurs eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer verdifull for arbeidsgiverne. 

I noen selskaper er det dessuten en forventning om et visst utdanningsnivå før man kan gå videre til neste karrieresteg, med den økningen i lønn som ofte hører med. De siste årene finnes det etterhvert også mange muligheter til å etterutdanne seg på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av en jobb enn en mer tradisjonell etterutdanning. 

Men hva med måter å tjene ekstra penger på, utover selve jobben som butikksjef?

Et alternativ du kan vurdere, og som blir stadig mer populært, er å bygge opp kilder til ekstra inntekt ved siden av jobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å tjene mer penger enn det den nåværende jobben tillater. 

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger hjemmefra. I tillegg er det stadig flere butikksjefer og andre arbeidstakere som kombinerer en vanlig jobb med å tjene penger i aksjemarkedet, i eiendom eller andre typer investeringer.

Noen ganger har man også mer kortsiktige behov for penger. Enten fordi man trenger mer penger enn man får gjennom lønnen som butikksjef, eller fordi man ikke ennå er i full jobb. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet. Gitt at man vet hvordan man bruker det, så kan det være gratis måte å skaffe seg penger på for en periode. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende dyr gjeld eller få tilgang til litt ekstra penger, så vil du kunne låne gratis med et kredittkort som tilbyr en lengre rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene en penger og poenger gratis på siden av jobben som butikksjef. De fleste kredittkort belønner deg nemlig for å bruke det, enten i form av penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til utenlandsreiser. Hvorfor handle med kontanter eller vanlige bankkort, når man kan tjene ekstra poenger og penger for nøyaktig samme innsats? Bare husk å bruke kredittkortet riktig. 

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring, i stedet for å måtte bruke egen inntekt på å kjøpe det. Noen kredittkort gir deg gratis kjøpebeskyttelse. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet i en periode etter kjøpet , så får du pengene igjen. Reiseforsikring er også vanlig når man kjøper den reisen ved å bruke det aktuelle kredittkortet.

Det er med andre ord mange måter å sikre seg høyere lønn eller ekstra inntekt på siden av jobben som butikksjef. 

Og til slutt, dersom du har vurdert alle alternativer og fremdeles ikke er sikker på om lønnen som butikksjef vil strekke til for deg, så er det en siste mulighet. Og det er å vurdere et annet yrke en butikksjef. Les mer om dette, og hva lønnen er på andre områder er, i avsnittet rett nedenfor. 

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre av hva butikksjef tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker? 

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.