Hva tjener en Butikksjef? Lønn i 2024

Del på:

butikksjef lønn

Dette tjener en butikksjef i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge. Lønnen for den enkelte butikksjef vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer. Disse kommer vi tilbake til rett nedenfor.

De butikksjefene som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 536 000 i året. Det er betydelig mer enn de butikksjefene som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en lønn på ca kr 348 000. Som man ser av disse tallene er det ganske stor forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som butikksjefer i Norge.

Lønnsutviklingen for butikksjefer har de siste årene fulgt prisveksten i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til butikksjefer økt med 2-3% årlig.

I denne lønnsguiden for butikksjefer kan du lære mer om hva som bestemmer om butikksjef tjener mer eller mindre i lønn. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man som butikksjef kan skaffe seg ekstra penger på siden av jobben. 

Hva gjør en butikksjef: Som butikksjef har man det overordnede ansvaret for driften av en butikk. Alt fra kontakt med leverandører av varer, bestilling av varer, personalansvar og alt annet som oppstår av oppgaver knyttet til butikken, det som selges og personene som jobber der. I en del butikker er butikksjefen også med de andre ansatte i det daglige arbeidet. I tillegg vil man ofte ha ansvaret for økonomi, regnskap og innrapportering. 

Hva påvirker lønnen til en butikksjef?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom butikksjefer i Norge. Spørsmålet blir derfor hva som bestemmer lønnen for den enkelte butikksjef. Enten det er rett ut fra skolen eller på ulike stadier i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en butikksjef er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning. Ikke overraskende har begge typer erfaring innvirkning på lønnen man kan forvente som butikksjef. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Når det gjelder utdanning så er tallene også ganske tydelige. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også som butikksjef. Hvert år med utdanning gir høyere lønn for de fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke handler om lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på årslønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Hvis du ønsker å øke sjansen for bedre lønn som butikksjef er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne på ditt område etterspør det.

Lønnsoversikter

Her finner du oversikten over alle våre lønnsguider. Finn ut hva lønnen er i ulike yrker, hva som påvirker hvor mye penger man tjener, hvordan man kan tjene mer penger og mye mer.