Hva tjener en Byggingeniør? Lønn i 2018/2019

Innhold:

1. Hva tjener en byggingeniør i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en byggingeniør?3. Hvordan få ekstra penger som byggingeniør?

Hva tjener en byggingeniør i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen til en byggingeniør på ca kr 750 000 i gjennomsnitt i årslønn. Dette er snittlønnen på tvers av alle byggingeniører i Norge. Lønnen for den enkelte byggingeniør vil imidlertid avhenge av arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De byggingeniørene som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 865 000 i året. Det er betydelig mer enn de byggingeniørene som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en gjennomsnittslønn på ca kr 560 000. Som man ser av disse tallene er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som byggingeniør i Norge.

Lønnsutviklingen for byggingeniører i Norge har de siste årene fulgt prisveksten (inflasjonen) i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til byggingeniører økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for byggingeniører kan du lese mer om hva som gjør at en byggingeniører tjener mer eller mindre sammenlignet med andre ingeniører. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som vi tror du ikke vil gå glipp av, om hvordan man som byggingeniør kan skaffe seg ekstra penger på siden av den vanlige jobben. 

Hva gjør en byggingeniør: Byggingeniører planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniøren kan også ofte være lederen på byggeplassen. Byggingeniøren jobber ofte i samarbeid med andre, som for eksempel arkitekter og oppdragsgivere. Man har inngående kunnskap om konstruksjoner og materialer. Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger. Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør inkluderer blant annet å planlegge bygg, broer og veier, å utrede prosjektkostnader, å tegne konstruksjoner og plantegninger, å inspisere anlegg, samt forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg.

Hva påvirker lønnen til en byggingeniør?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom byggingeniører i Norge. Spørsmålet blir derfor hva det er som bestemmer hva lønnen blir for den enkelte byggingeniør. Enten det er rett ut fra utdanningssystemet eller på ulike stadier i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en byggingeniør er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning, og ikke overraskende har begge typer erfaring positiv innvirkning på lønnen man kan forvente som byggingeniør. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en byggingeniør er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn i snitt enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har en tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du byggingeniør (eller vurderer å bli det) og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv enn i offentlig sektor.

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også byggingeniør. Hvert år med utdanning gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet generelt. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på lønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som byggingeniør er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne etterspør det.

Hvordan få ekstra penger som byggingeniør?

Hvordan kan man få ekstra penger som byggingeniør? Basert på gjennomgangen ovenfor vil et naturlig startpunkt være å se om du kan påvirke noen av disse faktorene og på den måten få høyere lønn.

Dersom du har lavere lønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre ting tilsier, kan du bruke dette som utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. 

Det kan være lurt å venne seg til å ta en forhandling på lønn med jevne mellomrom. Mange er ikke så aktive som de kanskje burde være med hensyn til lønnsforhandlinger, og mange kan med fordel bli litt mer proaktive med hensyn til å ta opp temaet lønn med sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. Ikke alle arbeidsgivere setter opp lønnen uten å få en konkret grunn til å gjøre det. 

Om du skal gå i en lønnsforhandling, sør imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen klar. Det er for eksempel lurt å undersøke hva andre byggingeniører med tilsvarende jobb, utdanning og erfaring tjener. Både i din egen bedrift og i andre lignende bedrifter. Med andre ord, prøv å finne ut av hva du er verdt som arbeidstaker, før du går inn i forhandlinger om lønn med din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Et annet alternativ kan være å utvikle ferdighetene dine, for å gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Du kan for eksempel vurdere etterutdanning, kurs eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer verdifull for arbeidsgiverne. I noen selskaper er det dessuten en forventning om et visst utdanningsnivå før man kan gå videre til neste karrieresteg, med den økningen i lønn som ofte hører med. De siste årene finnes det etterhvert også mange muligheter til å etterutdanne seg på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av en jobb enn en mer tradisjonell etterutdanning. 

Men hva med måter å tjene ekstra penger på, utover selve jobben som byggingeniør?

Et alternativ du kan vurdere, og som blir stadig mer populært, er å bygge opp kilder til ekstra inntekt ved siden av jobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å tjene mer penger enn det den nåværende jobben tillater. 

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger hjemmefra. Du kan lese om noen eksempler i denne artikkelen, som går gjennom en del måter å tjene ekstra penger på siden av jobb: Hvordan tjene ekstra penger. I tillegg er det stadig flere byggingenirøer og andre arbeidstakere som kombinerer en vanlig jobb med å tjene penger i aksjemarkedet, i eiendom eller andre typer investeringer.

Noen ganger har man også mer kortsiktige behov for penger. Enten fordi man trenger mer penger enn man får gjennom lønnen som byggingeniør, eller fordi man ikke ennå er i full jobb. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet. Gitt at man vet hvordan man bruker det, så kan det være gratis måte å skaffe seg penger på for en periode. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende dyr gjeld eller få tilgang til litt ekstra penger, så vil du kunne låne gratis med et kredittkort som tilbyr en lengre rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene en penger og poenger gratis på siden av jobben som byggingeniør. De fleste kredittkort belønner deg nemlig for å bruke det, enten i form av penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til utenlandsreiser. Hvorfor handle med kontanter eller vanlige bankkort, når man kan tjene ekstra poenger og penger for nøyaktig samme innsats? Bare husk å bruke kredittkortet riktig. 

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring, i stedet for å måtte bruke egen inntekt på å kjøpe det. Noen kredittkort gir deg gratis kjøpebeskyttelse. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet i en periode etter kjøpet , så får du pengene igjen. Reiseforsikring er også vanlig når man kjøper den reisen ved å bruke det aktuelle kredittkortet.

Det er med andre ord mange måter å sikre seg høyere lønn eller ekstra inntekt på siden av jobben som byggingeniør. 

Og til slutt, dersom du har vurdert alle alternativer og fremdeles ikke er sikker på om lønnen som byggingeniør vil strekke til for deg, så er det en siste mulighet. Og det er å vurdere et annet yrke en byggingeniør. Les mer om dette, og hva lønnen er på andre områder er, i avsnittet rett nedenfor. 

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre av hva byggingeniør tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.