Hva tjener en Byggingeniør? Lønn i 2022

Innhold:

1. Hva tjener en byggingeniør i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en byggingeniør?3. Hvordan maksimere lønnen?

Hva tjener en byggingeniør i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen til en byggingeniør på ca kr 750 000 i gjennomsnitt i årslønn. Dette er snittlønnen på tvers av alle byggingeniører i Norge. Lønnen for den enkelte byggingeniør vil imidlertid avhenge av arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De byggingeniørene som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 865 000 i året. Det er betydelig mer enn de byggingeniørene som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en gjennomsnittslønn på ca kr 560 000. Som man ser av disse tallene er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som byggingeniør i Norge.

Lønnsutviklingen for byggingeniører i Norge har de siste årene fulgt prisveksten (inflasjonen) i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til byggingeniører økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for byggingeniører kan du lese mer om hva som gjør at en byggingeniører tjener mer eller mindre sammenlignet med andre ingeniører. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som vi tror du ikke vil gå glipp av, om hvordan man som byggingeniør kan skaffe seg ekstra penger på siden av den vanlige jobben. 

Hva gjør en byggingeniør: Byggingeniører planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniøren kan også ofte være lederen på byggeplassen. Byggingeniøren jobber ofte i samarbeid med andre, som for eksempel arkitekter og oppdragsgivere. Man har inngående kunnskap om konstruksjoner og materialer. Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger. Vanlige arbeidsoppgaver for en byggingeniør inkluderer blant annet å planlegge bygg, broer og veier, å utrede prosjektkostnader, å tegne konstruksjoner og plantegninger, å inspisere anlegg, samt forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg.

Har du lyst til å spare kr 12,735 på 1 minutt? Prøv Spareknappen!

Høy lønn er selvsagt fint. Men ikke glem utgiftene. Folk flest betaler alt for mye for løpende utgifter til strøm, mobil, internett, forsikring, lån, osv. Gjennomsnittspersonen betaler faktisk kr 12,735 for mye!

Men med gratistjenesten Spareknappen kan du enkelt se hva du betaler for mye for og med ett klikk redusere utgiftene dine med mange tusen kroner.

Se hvor mye du kan spare her >

Hva påvirker lønnen til en byggingeniør?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom byggingeniører i Norge. Spørsmålet blir derfor hva det er som bestemmer hva lønnen blir for den enkelte byggingeniør. Enten det er rett ut fra utdanningssystemet eller på ulike stadier i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en byggingeniør er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning, og ikke overraskende har begge typer erfaring positiv innvirkning på lønnen man kan forvente som byggingeniør. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en byggingeniør er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn i snitt enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har en tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du byggingeniør (eller vurderer å bli det) og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv enn i offentlig sektor.

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også byggingeniør. Hvert år med utdanning gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet generelt. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på lønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som byggingeniør er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne etterspør det.

6 tips for å maksimere lønnen din:

Vi vet nå omtrent hvor lønningene ligger i gjennomsnitt. Men hvordan kan du maksimere lønnen du selv tjener og hvordan kan du få mest mulig ut av den?

Enten du er student eller en veteran i arbeidslivet, så gir vi deg her 6 smarte tips (som du bør komme i gang med allerede i dag) for hvordan du maksimerer lønnen din.

1. Forhandling på lønn

Det første du bør vurdere er å gå i forhandling på lønnen du har i dag. Dersom du etter å ha lest avsnittene ovenfor tror du har argumenter som taler for en lønnsforhøyelse, så bør du vurdere dette nøye. Mange venter for lenge med å forhandle på lønnen og arbeidsgivere lar ofte lønnen bli stående på stedet hvil om man ikke selv tar initiativ.

2. Forhandling av lånerente

Det er også viktig at man går i forhandling med banken med tanke på lånerente og eventuell refinansiering med jevne mellomrom, både gjennom studietiden og i arbeidslivet. Bankene spekulerer ofte i å la rentene bli stående om kundene ikke sier ifra og de har ofte en god del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde. Etter et år eller to vil du ofte ha et svært godt utgangspunkt for å få bedre vilkår. Det kan innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Eller du kan ønske å øke eksisterende boliglån, for få penger til noe du ønsker, som for eksempel en oppussing. Uansett bør du sammenligne tilbud fra flere ulike banker.

Finn billigste lånerente nå >

3. Refinansiering av gjeld

En åpenbar forbedringsmulighet, dersom du sitter på dyre lån eller kredittkortgjeld, er å få tilbud fra flere banker om såkalt refinansiering. Refinansiering innebærer at du tar opp et nytt lån med bedre rente og bruker pengene til å nedbetale dyre lån eller kredittkortgjeld.

Finn beste refinansiering her >

4. Få nye forsikringstilbud

I likhet med bankene lever forsikringsselskapene godt på at man ikke forhandler og at man lar vær å hente inn konkurrerende tilbud fra tid til annen. Her er det ofte mye å spare. Når man tenker langsiktig på forsikring er det ofte også lurt å inngå visse typer forsikring tidlig, for eksempel livsforsikring og helseforsikring. Denne typen forsikringer blir ofte veldig dyre etterhvert som man blir eldre.

Finn billigere forsikringer nå >

5. Start en aksjesparekonto

En av de smarteste investeringene man kan gjøre tidlig i livet, som student eller tidlig i arbeidslivet, er å starte med sparing i en aksjesparekonto. Denne typen sparing gir større og større avkastning jo flere år den får løpe, og derfor er fordelen stor ved å opprette en aksjesparekonto så raskt som mulig. Helst allerede i går.

Finn en aksjesparekonto her >

6. Tjen bonus og cashback

Flere og flere har skjønt at man kan bruke kredittkort på en smart måte for å tjene gratis reiser, bonuspoeng, cashback på konto, rabatter i nettbutikker og mye annet. Så lenge man vet hvordan man bruker kredittkort på riktig måte så er fordelene store. Jo mer du tjener og jo mer du bruker hver måned, jo større fordeler vil man ha ved å skaffe seg noen ulike kredittkort med gode fordelsordninger, som man kan bruke til å få gratis reiser, cashback, rabatter og mye annet.

Bestill de beste kredittkortene i 2019 her >

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre hva man tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.