Dyrepleier lønn: Hva tjener en dyrepleier i 2024?

Del på:

Hva tjener en dyrepleier i lønn?

En dyrepleier tjener i gjennomsnitt en lønn på ca kr 380 000 i året. Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle dyrepleiere i Norge. Lønnen som hver enkelt dyrepleier har avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som vi kommer tilbake til rett nedenfor, herunder bakgrunn, utdanning og en del andre faktorer du kanskje ikke har tenkt på.

Allerede her kan vi avsløre at det er betydelig forskjell mellom de dyrepleierne som tjener mest og de som tjener minst. De dyrepleierne som tjener mest (25% høyeste) har i snitt en lønn på ca kr 440 000 i året. Det er en god del mindre enn de som tjener minst (25% laveste) som kun har en lønn på kr 285 000 i året. Vi skal komme tilbake til hvorfor det er såpass store forskjeller mellom de ulike dyrepleierne, og hvordan du kan sørge for at du havner i toppsjiktet.

Lønnsutviklingen for dyrepleiere har i de siste årene fulgt inflasjonen i samfunnet ganske tett (på linje med den generelle prisveksten). De siste årene har snittlønnen økt med ca 2-3 prosent hvert år.

Videre i denne lønnsguiden kan du lære mer om hvorfor visse dyrepleiere tjener mer enn andre og hvordan du selv kan sørge for å havne i toppen. I tillegg gir vi deg våre beste tips (som du ikke har lyst til å gå glipp av) om hvordan du forhandler opp lønnen og hvordan man som dyrepleier kan tjene mer penger på siden av jobben. Du kan også lese mer om lønnen i andre yrker i vår samling av lønnsguider.

Hva bestemmer dyrepleierlønnen?

Det er klart at det er betydelige forskjeller i lønn mellom ulike dyrepleiere. Men hvorfor? Hvilke faktorer er det som påvirker hva den enkelte dyrepleier tjener? Og hvordan kan man sørge for at man selv er den av de som tjener mest?

Den første faktoren som vil påvirke hva en dyrepleier tjener er erfaringen. Når det gjelder erfaring vil både erfaringen fra bransjen generelt og erfaring fra den konkrete rollen spesielt, spille inn på lønnen man i gjennomsnitt kan forvente. I følge tall fra Tekna vil en ansatt med 5-9 års erfaring i gjennomsnitt tjene 20% mer i lønn enn en med 0-4 års erfaring. At lønnen øker med erfaringen gjelder for de aller fleste yrkesgrupper.

Også når det gjelder utdanning, så vil det naturlig nok normalt spille positivt inn på lønnsforventningene man kan ha. Statistikken som finnes på dette feltet viser at man generelt sett kan forvente en gradvis økning i snittlønnen som følge av hvert nye år med utdanning. Utdanning har i tillegg en del positive effekter knyttet til seg som ikke er direkte knyttet til hva man tjener. Blant annet bedre helse over tid og et mer aktivt engasjement i samfunnet.

I tillegg ser man også at spesialisering er positivt for lønnen. Dersom man har den rette typen spesialisering som dyrepleier, som arbeidsgiverne verdsetter, så vil man ha et fortinn på arbeidsmarkedet når det kommer til lønn.

Utover disse nokså generelle faktorene som påvirker lønnen, er det også en del andre ting man kan gjøre for å påvirke lønnen og pengene man har tilgjengelig som dyrepleier. Dette går vi gjennom i det neste avsnittet, så la oss sette i gang.