Hva tjener en Eiendomsmegler? Lønn i 2024

Del på:

Dette tjener en eiendomsmegler i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en eiendomsmegler en lønn på ca kr 757 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle eiendomsmeglere. Lønnen for den enkelte eiendomsmegler vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer. Disse kommer vi tilbake til rett nedenfor.

De eiendomsmeglerne som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 874 000 i året. Det er betydelig mer enn de meglerne som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en lønn på ca kr 567 000. Som man ser av disse tallene er det ganske stor forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som eiendomsmegler i Norge.

Lønnsutviklingen for eiendomsmeglerne har de siste årene fulgt prisveksten i nokså tett. De siste årene har lønnen til meglere økt med ca 2-3% årlig.

I denne guiden til lønn for eiendomsmeglere kan du lære mer om hva som bestemmer om en eiendomsmegler tjener mer eller mindre i lønn. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man som eiendomsmegler kan tjene ekstra penger på siden av jobben. 

Hva gjør en eiendomsmegler: En eiendomsmegler bistår personer med kjøp og salg av eiendom. Å kjøpe bolig er en av de største investeringene man gjør. Som megler har man en viktig oppgave med å hjelpe begge parter på en upartisk måte.

Bransjen er lovregulert og eiendomsmegleren har retningslinjer som man må forholde seg til. Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren er blant annet å bistå selger med planlegging og gjennomføring av salg, å lage prospekt over eiendommen, å markedsføre eiendommen i aviser og på internett, å gjennomføre visning og budrunde, å avholde kontraktsmøte mellom partene og å foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene.

Hva påvirker lønnen til en eiendomsmegler?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom meglere i Norge. Spørsmålet blir derfor hva som bestemmer lønnen for den enkelte eiendomsmegler. Enten man kommer rett ut fra skolen eller avhengig av hvor man befinner seg i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en eiendomsmegler er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning. Ikke overraskende har begge typer erfaring innvirkning på lønnen man kan forvente som eiendomsmegler. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Når det gjelder utdanning så er tallene også ganske tydelige. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også som eiendomsmegler. Hvert år med utdanning gir høyere lønn for de fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke handler om lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på årslønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Hvis du ønsker å øke sjansen for bedre lønn som eiendomsmegler er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne på ditt område etterspør det.

Trenger du en dyktig eiendomsmegler til et boligsalg? Sjekk ut Meglerbasen.no som er Norges største portal for sammenligning av eiendomsmeglere.

Lønnsoversikter

Her finner du oversikten over alle våre lønnsguider. Finn ut hva lønnen er i ulike yrker, hva som påvirker hvor mye penger man tjener, hvordan man kan tjene mer penger og mye mer.