Hva tjener en Regnskapsmedarbeider? Lønn i 2024

Del på:

Dette tjener en regnskapsmedarbeider i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsmedarbeider en lønn på ca kr 690 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle regnskapsmedarbeidere. Lønnen for den enkelte regnskapsmedarbeider vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer. Disse kommer vi tilbake til rett nedenfor.

De regnskapsmedarbeiderne som tjener mest (25% høyest lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 795 000 i året. Det er betydelig mer enn de regnskapsmedarbeiderne som tjener minst (25% lavest lønn) som kun har en lønn på ca kr 515 000. Som man ser av disse tallene er det ganske stor forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som regnskapsmedarbeider i Norge.

Lønnsutviklingen for regnskapsmedarbeidere har de siste årene fulgt prisveksten i nokså tett. De siste årene har lønnen til regnskapsmedarbeidere økt med ca 2-3% årlig.

I denne lønnsguiden for regnskapsmedarbeidere kan du lære mer om hva som bestemmer om en regnskapsmedarbeider tjener mer eller mindre i lønn. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man som regnskapsmedarbeider kan tjene ekstra penger på siden av jobben. 

Hva påvirker lønnen til en regnskapsmedarbeider?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom regnskapsmedarbeidere i Norge. Spørsmålet blir derfor hva som bestemmer lønnen for den enkelte regnskapsmedarbeider. Enten man kommer rett ut fra skolen eller avhengig av hvor man befinner seg i yrkeskarrieren. 

Det første som kan påvirke lønnen for en regnskapsmedarbeider er erfaringen. Både erfaring fra bransjen generelt og erfaring i en konkret rolle vil kunne ha betydning. Ikke overraskende har begge typer erfaring innvirkning på lønnen man kan forvente som regnskapsmedarbeider. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en regnskapsmedarbeider er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn i snitt enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har en tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%. Er du regnskapsmedarbeider, eller vurderer å utdanne deg til det, og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være lettere å oppnå dette målet i privat sektor enn i offentlig sektor.

Når det gjelder utdanning så er tallene også ganske tydelige. Jo høyere utdanning man har, jo mer kan man forvente å tjene også som regnskapsmedarbeider. Hvert år med utdanning gir høyere lønn for de fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke handler om lønn og inntekt. Blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på årslønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Hvis du ønsker å øke sjansen for bedre lønn som regnskapsmedarbeider er det derfor smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene hvor du ser at arbeidsgiverne på ditt område etterspør det.

Lønnsoversikter

Her finner du oversikten over alle våre lønnsguider. Finn ut hva lønnen er i ulike yrker, hva som påvirker hvor mye penger man tjener, hvordan man kan tjene mer penger og mye mer.