Revisor lønn: Hva tjener en revisor i 2018/2019?

Innhold:

1. Hva tjener en revisor i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en revisor?3. Hvordan få mer penger som revisor?

Hva tjener en revisor i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en revisor i gjennomsnitt en lønn på ca kr 690 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer. Lønnen for den enkelte revisor vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De revisorene som tjener mest (de øvre 25% lønnsmessig) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 800 000 i året. Det er betydelig mer enn de revisorene som tjener minst (de nedre 25% lønnsmessig) som bare har en snittlønn på ca kr 520 000. Som man kan se er det betydelig forskjell på de som tjener mest og de som tjener minst som revisor i Norge.

Den overordnede lønnsutviklingen for revisorer har de siste årene fulgt inflasjonen ganske tett. De siste årene har lønnen til den gjennomsnittlige revisor økt med mellom 2% og 3% årlig.

Videre i denne lønnsguiden kan du lære mer om hvilke faktorer som gjør at man tjener mer eller mindre penger som revisor. I tillegg gir vi deg flere smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man kan skaffe seg mer penger på siden av en revisorjobb.

Hva gjør en revisor: En revisor er en person som praktiserer revisjon (regnskapskontroll). En revisor undersøker og godkjenner økonomiske forhold i en bedrift. Revisorer kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige bedrifter utføres etter norske lover og regler. I tillegg kan revisoren også bidra med annen type bistand og rådgivning. En revisor skal være uavhengig. Det vil si at revisoren ikke skal ha noen knytning til bedriften utenom sitt engasjement som revisor.

Hva påvirker lønnen til en revisor?

Som vi har sett er det betydelige forskjeller i lønnen mellom ulike revisorer. Spørsmålet blir dermed hvilke faktorer som påvirker den lønnen en revisor gjør seg fortjent til.

Den første faktoren som kan påvirke lønnen som revisor er erfaringsnivået. Dette gjelder både erfaringen fra bransjen og erfaringen i den konkrete rollen man har. I følge Tekna tjener ansatte med 5-9 års erfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring.

Den andre faktoren som kan påvirke ditt lønnsnivå er hvilken sektor du jobber i. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har helt tilsvarende stilling. Det er verdt å merke seg at denne effekteb blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, noe som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du revisor og ønsker sikte deg inn mot stillinger med høyere lønn, kan det med andre ord være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv heller enn i det offentlige.

Når det gjelder utdanning så er bildet ganske klart, jo høyere utdanning jo mer tjener du som revisor. Statistikken viser at hvert nye år med høyere utdanning gir gradvis høyere lønnsnivåer. Man ser også flere positive positive ikke-monetære følger av lengre utdanning, blant annet sunnere livsstil og mer aktivt samfunnsengasjement i gjennomsnitt. Selv snittlønnen øker basert på utdaningsvinå, så husk at disse tallene bare gjelder overordnet og vil ikke være korrekte i alle tilfeller. Å se effekten av utdanning kan være interessant, men husk at lønn ikke er alt.

Til slutt ser man også at spesialisering innefor faget vil kunne påvirke lønnsnivået for revisorer positivt. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hosarbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor de områdene man ser at arbeidsgiverne etterspør.

Hvordan få mer penger som revisor?

Hvordan kan man påvirke hvor mye penger man tjener? Basert på gjennomgangen ovenfor er et naturlig utgangspunkt å gå gjennom og se om det er en eller flere av disse faktorene som påvirken lønnen for revisorer som du vil ha mulighet til å påvirke, nå eller senere.

Hvis du har en lavere lønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre faktorer tilsier kan du bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Det er et godt tips å venne seg til å bli komfortabel med forhandling av lønn. Man ser at særlig kvinner faller noe bak her, fordi de generelt sett ikke er like pågående og proaktive med hensyn til forhandling av lønn.

Sørg imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen på plass for du begir deg ut på forhandlinger. Her kan det for eksempel være lurt å undersøke hva andre revisorer med tilsvarende stilling tjener i samme bedrift og andre bedrifter. Finn ut av hvor mye dine ferdigheter er verdt før du går i forhandling i din nåværende arbeidsgiver eller i forbindelse med jobbsøking.

Et spor nummer to er å utvikle egne ferdigheter, utdaninng eller erfaring. Du kan vurdere etterutdanning eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer attraktiv som arbeidstaker. I noen selskaper er man for eksempel avhengig av et visst utdanningsnivå for å gå videre til neste karrieresteg. De siste årene finnes det ettervhert også mange alternativer på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av din nåværende jobb.

Hva med måter å tjene penger på, utovern selve jobben som revisor?

Et område man kan utforske her, som blir stadig mer populært, er å ha en eller flere kilder til ekstra inntekt på siden av hovedjobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å jobbe mer en det den nåværende stillingen tillater.

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger hjemmefra. Se for eksempel denne artikkelen fra DinSide, som går gjennom noen måter å tjene penger i tillegg til ordinær lønn: Hvordan tjene ekstra penger. I tillegg er det mange revisorer som kombinerer en vanlig jobb med å investere penger i aksjemarkedet, i eiendom eller lignende.

Noen ganger har man også mer kortsiktige behov for penger eller man ønsker å tjene litt penger på å bruke penger. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet.

Gitt at du vet hvordan man bruker det rett, så er det er ingen billigere måte å skaffe seg penger på enn med det riktige kredittkortet. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld eller få tilgang til nye penger, så vil du kunne låne rentefrit i en nokså lang periode med et kredittkort som tilbyr en rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene litt gratis penger på siden av revisorjobben. Mange kredittkort belønner deg for å bruke det, enten med penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til reiser. Hvorfor handle med kontanter eller et debetkort, når man kan tjene poenger eller penger på konto for nøyaktig samme innsats?

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring. Noen kredittkort leveres med gratis kjøpsbeskyttelse i en periode etter at du har gjennomført et kjøp. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet innen en angitt tid, så får du pengene tilbake.

Dersom du har gjennomgått alle muligheter og fremdeles ikke er fornøyd med lønnen du har eller vil få som revisor, så er det en siste mulighet. Å velge et annet yrke. Mer om dette rett nedenfor.

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Da har du forhåpentligvis en forståelse av hva revisorer tjener og hvilke faktorer som påvirker denne lønnen opp og ned. Men hvor mye penger får man i lønn i andre lignende yrker?

Svaret kan du finne i våre lønnsguider.