Revisor lønn: Hva tjener en revisor i 2023?

Del på:

Revisor lønn

Hva tjener en revisor i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en revisor i gjennomsnitt en lønn på ca kr 690 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer. Lønnen for den enkelte revisor vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De revisorene som tjener mest (de øvre 25% lønnsmessig) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 800 000 i året. Det er betydelig mer enn de revisorene som tjener minst (de nedre 25% lønnsmessig) som bare har en snittlønn på ca kr 520 000. Som man kan se er det betydelig forskjell på de som tjener mest og de som tjener minst som revisor i Norge.

Den overordnede lønnsutviklingen for revisorer har de siste årene fulgt inflasjonen ganske tett. De siste årene har lønnen til den gjennomsnittlige revisor økt med mellom 2% og 3% årlig.

Videre i denne lønnsguiden kan du lære mer om hvilke faktorer som gjør at man tjener mer eller mindre penger som revisor. I tillegg gir vi deg flere smarte tips, som du ikke har lyst til å gå glipp av, om hvordan man kan skaffe seg mer penger på siden av en revisorjobb.

Hva gjør en revisor: En revisor er en person som praktiserer revisjon (regnskapskontroll). En revisor undersøker og godkjenner økonomiske forhold i en bedrift. Revisorer kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige bedrifter utføres etter norske lover og regler. I tillegg kan revisoren også bidra med annen type bistand og rådgivning. En revisor skal være uavhengig. Det vil si at revisoren ikke skal ha noen knytning til bedriften utenom sitt engasjement som revisor.

Richard Hansen, NTNU

Hva påvirker lønnen til en revisor?

Som vi har sett er det betydelige forskjeller i lønnen mellom ulike revisorer. Spørsmålet blir dermed hvilke faktorer som påvirker den lønnen en revisor gjør seg fortjent til.

Den første faktoren som kan påvirke lønnen som revisor er erfaringsnivået. Dette gjelder både erfaringen fra bransjen og erfaringen i den konkrete rollen man har. I følge Tekna tjener ansatte med 5-9 års erfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring.

Den andre faktoren som kan påvirke ditt lønnsnivå er hvilken sektor du jobber i. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har helt tilsvarende stilling. Det er verdt å merke seg at denne effekteb blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, noe som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du revisor og ønsker sikte deg inn mot stillinger med høyere lønn, kan det med andre ord være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv heller enn i det offentlige.

Når det gjelder utdanning så er bildet ganske klart, jo høyere utdanning jo mer tjener du som revisor. Statistikken viser at hvert nye år med høyere utdanning gir gradvis høyere lønnsnivåer. Man ser også flere positive positive ikke-monetære følger av lengre utdanning, blant annet sunnere livsstil og mer aktivt samfunnsengasjement i gjennomsnitt. Selv snittlønnen øker basert på utdaningsvinå, så husk at disse tallene bare gjelder overordnet og vil ikke være korrekte i alle tilfeller. Å se effekten av utdanning kan være interessant, men husk at lønn ikke er alt.

Til slutt ser man også at spesialisering innefor faget vil kunne påvirke lønnsnivået for revisorer positivt. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hosarbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor de områdene man ser at arbeidsgiverne etterspør.

6 tips for å maksimere lønnen din:

Vi vet nå omtrent hvor lønningene ligger i gjennomsnitt. Men hvordan kan du maksimere lønnen du selv tjener og hvordan kan du få mest mulig ut av den?

Enten du er student eller en veteran i arbeidslivet, så gir vi deg her 6 smarte tips (som du bør komme i gang med allerede i dag) for hvordan du maksimerer lønnen din.

1. Forhandling på lønn

Det første du bør vurdere er å gå i forhandling på lønnen du har i dag. Dersom du etter å ha lest avsnittene ovenfor tror du har argumenter som taler for en lønnsforhøyelse, så bør du vurdere dette nøye. Mange venter for lenge med å forhandle på lønnen og arbeidsgivere lar ofte lønnen bli stående på stedet hvil om man ikke selv tar initiativ.

2. Forhandling av lånerente

Det er også viktig at man går i forhandling med banken med tanke på lånerente og eventuell refinansiering med jevne mellomrom, både gjennom studietiden og i arbeidslivet. Bankene spekulerer ofte i å la rentene bli stående om kundene ikke sier ifra og de har ofte en god del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde. Etter et år eller to vil du ofte ha et svært godt utgangspunkt for å få bedre vilkår. Det kan innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Eller du kan ønske å øke eksisterende boliglån, for få penger til noe du ønsker, som for eksempel en oppussing. Uansett bør du sammenligne tilbud fra flere ulike banker.

3. Refinansiering av gjeld

En åpenbar forbedringsmulighet, dersom du sitter på dyre lån eller kredittkortgjeld, er å få tilbud fra flere banker om såkalt refinansiering. Refinansiering innebærer at du tar opp et nytt lån med bedre rente og bruker pengene til å nedbetale dyre lån eller kredittkortgjeld.

Finn beste refinansiering her.

4. Få nye forsikringstilbud

I likhet med bankene lever forsikringsselskapene godt på at man ikke forhandler og at man lar vær å hente inn konkurrerende tilbud fra tid til annen. Her er det ofte mye å spare. Når man tenker langsiktig på forsikring er det ofte også lurt å inngå visse typer forsikring tidlig, for eksempel livsforsikring og helseforsikring. Denne typen forsikringer blir ofte veldig dyre etterhvert som man blir eldre.

5. Start en aksjesparekonto

En av de smarteste investeringene man kan gjøre tidlig i livet, som student eller tidlig i arbeidslivet, er å starte med sparing i en aksjesparekonto. Denne typen sparing gir større og større avkastning jo flere år den får løpe, og derfor er fordelen stor ved å opprette en aksjesparekonto så raskt som mulig. Helst allerede i går.

6. Tjen bonus og cashback

Flere og flere har skjønt at man kan bruke kredittkort på en smart måte for å tjene gratis reiser, bonuspoeng, cashback på konto, rabatter i nettbutikker og mye annet. Så lenge man vet hvordan man bruker kredittkort på riktig måte så er fordelene store. Jo mer du tjener og jo mer du bruker hver måned, jo større fordeler vil man ha ved å skaffe seg noen ulike kredittkort med gode fordelsordninger, som man kan bruke til å få gratis reiser, cashback, rabatter og mye annet.

Se flere lønnsguider: