Sykepleier lønn: Hva tjener en sykepleier i 2024?

Del på:

Lønn for en sykepleier:

En sykepleier tjener i snitt lønn på ca kr 537.000 i året. Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle sykepleiere i Norge per i dag. Lønnen som den enkelte sykepleier vil ha avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som vi vil komme tilbake til litt senere. Disse inkluderer blant annet bakgrunn, utdanning og flere andre faktorer som du kanskje ikke har tenkt over.

Allerede på dette punktet kan si at det er betydelig forskjell mellom de sykepleierne som tjener mest de som tjener mindre. De sykepleierne som tjener mest, som er blant de 25 % høyeste når det kommer til lønn, har i snitt lønn på cirka kr 620.000 i året. Dette er jo en god del mindre enn de som tjener minst (25% laveste på lønn) som kun har en lønn nærmere kr 402.000 i året. Vi skal litt senere komme tilbake til hvorfor det er såpass store forskjeller mellom de ulike sykepleierne i Norge når du kommer til lønn og hvordan du kan sørge for å havne i toppsjiktet rent lønnsmessig.

Det verdt å merke seg at lønnsutviklingen for sykepleiere de siste par årene har fulgt inflasjonen i samfunnet relativt tett. Med dette mener man at lønnen har fulgt den generelle prisutviklingen i Norge. De siste årene har snittlønnen i Norge økt med cirka to til tre prosent årlig.

Videre i denne lønnsguiden kan du lese mer om hvorfor det er såpass store forskjeller i lønn mellom sykepleiere og ikke minst hvordan du selv kan sørge for å havne i toppen når det gjelder lønn. I tillegg gir deg våre beste tips, som du ikke har lyst til og gå glipp av, om hvordan du forhandler opp lønnen gjennom hele karrieren og hvordan du som sykepleier kan tjene en god del penger på siden av jobben. Til slutt kan du også lese mer om lønnen i andre yrker, i vår store samling av lønnsguider.

Annonse

Beste mobilabonnement

Testen er oppdatert for mai 2024 hos Fornye.no

Hva gjør en sykepleier?

En sykepleier jobber med å forebygge og behandle sykdom hos mennesker i alle aldre og faser av livet. De kan jobbe med akutt eller kronisk syke, personer med psykiske lidelser, og mennesker fra alle kulturer og samfunnslag. Sykepleiere jobber med pasientbehandling, medisinsk dokumentasjon, medikamentadministrasjon, sårbehandling, og har også en viktig rolle i å gi støtte og veiledning til pasienter og deres pårørende. Kilder: NSF.noUtdanning.noSykepleien.no, og KarriereStart.no.

Hvordan bestemmes sykepleierlønnen?

Det klart at det er store forskjeller i lønn mellom de ulike sykepleierne i Norge. Men hvorfor er sånn? Hvilke faktorer er det som påvirker lønnen for den enkelte sykepleier? Og hvordan kan man sikre seg slik at man selv blir en av de som tjener mest?

En første ting man kan påvirke som sykepleier er erfaringen. Når det gjelder erfaring snakker man gjennom to typer erfaring. Erfaring fra bransjen generelt og erfaring fra den konkrete rollen spesielt. Begge typer erfaring vil kunne påvirke lønnen for sykepleiere positivt. Ifølge tall fra Techno vil en ansatt med fem til ni års erfaring I snitt kunne forvente ca 20 % mer i lønn en ansatt med null til fire års erfaring. At lønnen øker med erfaringen ser man at gjelder for de fleste yrker.

For det andre er utdanning en viktig faktor når du kommer lønn. Hva slags utdanning man har vil spille inn på lønnsforventningene man kan ha. Det kommer nok ikke som en overraskelse at statistikken viser at man generelt sett kan forvente seg en gradvis høyere lønn som følge av at man har lengre utdanning. I tillegg til lengden på utdanningen spiller imidlertid opp også typen utdanning naturlig nok en viktig rolle. Noen ganger vil to tilsynelatende like utdanningsløp eller utdanningsinstitusjoner har ulik påvirkning på lønnen man får som ferdig utdannet.

I tillegg til erfaring og utdanning ser man også at spesialisering innenfor fanget kan være positivt for lønnen. Dersom du sikrer deg den rette typen spesialisering som sykepleier, som arbeidsgiverne verdsetter høyt, så vil man fort ha et fortrinn på arbeidsmarkedet når det kommer til lønnsforventningene.

Utover disse nokså generelle faktorer som påvirker lønnen er også en del andre ting man kan gjøre for å påvirke lønnen og pengene man har tilgjengelig til enhver tid som sykepleier. Dette kommer vi nærmere inn straks, så la oss sette igang.

6 tips for å maksimere lønnen din:

Vi vet nå omtrent hvor lønningene ligger i gjennomsnitt. Men hvordan kan du maksimere lønnen du selv tjener og hvordan kan du få mest mulig ut av den?

Enten du er student eller en veteran i arbeidslivet, så gir vi deg her 6 smarte tips (som du bør komme i gang med allerede i dag) for hvordan du maksimerer lønnen din.

1. Forhandling på lønn

Det første du bør vurdere er å gå i forhandling på lønnen du har i dag. Dersom du etter å ha lest avsnittene ovenfor tror du har argumenter som taler for en lønnsforhøyelse, så bør du vurdere dette nøye. Mange venter for lenge med å forhandle på lønnen og arbeidsgivere lar ofte lønnen bli stående på stedet hvil om man ikke selv tar initiativ.

2. Forhandling av lånerente

Det er også viktig at man går i forhandling med banken med tanke på lånerente og eventuell refinansiering med jevne mellomrom, både gjennom studietiden og i arbeidslivet. Bankene spekulerer ofte i å la rentene bli stående om kundene ikke sier ifra og de har ofte en god del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde. Etter et år eller to vil du ofte ha et svært godt utgangspunkt for å få bedre vilkår. Det kan innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Eller du kan ønske å øke eksisterende boliglån, for få penger til noe du ønsker, som for eksempel en oppussing. Uansett bør du sammenligne tilbud fra flere ulike banker.

3. Refinansiering av gjeld

En åpenbar forbedringsmulighet, dersom du sitter på dyre lån eller kredittkortgjeld, er å få tilbud fra flere banker om såkalt refinansiering. Refinansiering innebærer at du tar opp et nytt lån med bedre rente og bruker pengene til å nedbetale dyre lån eller kredittkortgjeld.

Finn beste refinansiering her.

4. Få nye forsikringstilbud

I likhet med bankene lever forsikringsselskapene godt på at man ikke forhandler og at man lar vær å hente inn konkurrerende tilbud fra tid til annen. Her er det ofte mye å spare. Når man tenker langsiktig på forsikring er det ofte også lurt å inngå visse typer forsikring tidlig, for eksempel livsforsikring og helseforsikring. Denne typen forsikringer blir ofte veldig dyre etterhvert som man blir eldre.

5. Start en aksjesparekonto

En av de smarteste investeringene man kan gjøre tidlig i livet, som student eller tidlig i arbeidslivet, er å starte med sparing i en aksjesparekonto. Denne typen sparing gir større og større avkastning jo flere år den får løpe, og derfor er fordelen stor ved å opprette en aksjesparekonto så raskt som mulig. Helst allerede i går.

6. Tjen bonus og cashback

Flere og flere har skjønt at man kan bruke kredittkort på en smart måte for å tjene gratis reiser, bonuspoeng, cashback på konto, rabatter i nettbutikker og mye annet. Så lenge man vet hvordan man bruker kredittkort på riktig måte så er fordelene store. Jo mer du tjener og jo mer du bruker hver måned, jo større fordeler vil man ha ved å skaffe seg noen ulike kredittkort med gode fordelsordninger, som man kan bruke til å få gratis reiser, cashback, rabatter og mye annet.

Se flere lønnsguider: