Hva tjener en Vaktmester? Lønn i 2022

Innhold:

1. Hva tjener en vaktmester i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en vaktmester?3. Hvordan maksimere lønnen?

1. Hva tjener en vaktmester i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De vaktmesterne som tjener mest (25% høyeste lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 515 000 i året. Det er betydelig mer enn de vaktmesterne som tjener minst (25% laveste lønn) som kun har en gjennomsnittslønn på ca kr 335 000. Som man ser av disse lønnstallene er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som vaktmester i Norge.

Lønnsutviklingen for vaktmestere i Norge har de siste årene fulgt den generelle prisveksten i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til vaktmestere økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for vaktmestere kan du lese mer om hva som gjør at en vaktmester tjener mye eller lite. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke vil gå glipp av, om hvordan man som vaktmester kan skaffe seg ekstra penger på siden av den vanlige jobben. 

Hva gjør en vaktmester: En vaktmester (byggdrifter / driftsoperatør) jobber normalt med drift og vedlikehold av bygninger. En vaktmester sørger for at for eksempel heiser, brannanlegg, låsesystemer, varmeanlegg og andre installasjoner fungerer som de skal. Man utfører lettere drift og vedlikehold, og sørger for at større oppdrag utføres av innleid hjelp. Vaktmesteren har også ofte ansvar for uteområder og parkeringsplasser. Jobben som vaktmester er for tiden i endring og nå innebærer yrket et betydelig større innslag av teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere.

Har du lyst til å spare kr 12,735 på 1 minutt? Prøv Spareknappen!

Høy lønn er selvsagt fint. Men ikke glem utgiftene. Folk flest betaler alt for mye for løpende utgifter til strøm, mobil, internett, forsikring, lån, osv. Gjennomsnittspersonen betaler faktisk kr 12,735 for mye!

Men med gratistjenesten Spareknappen kan du enkelt se hva du betaler for mye for og med ett klikk redusere utgiftene dine med mange tusen kroner.

Se hvor mye du kan spare her >

2. Hva påvirker lønnen til en vaktmester?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom vaktmestere i Norge. Spørsmålet som byr seg er derfor hva som bestemmer hva lønnen blir for den enkelte vaktmester.

Det første som kan påvirke lønnen for en vaktmester er erfaringen. Både erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen vil kunne ha betydning. Og ikke overraskende har begge typer erfaring positiv innvirkning på lønnen man kan forvente som vaktmester. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en vaktmester er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har helt tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, noe som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du vaktmester og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv enn i det offentlige.

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere fagutdanning man har, jo mer tjener man også som vaktmester. Hvert nye år med utdanning og kursing gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet generelt. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på lønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som vaktmester, kan det derfor være smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene du ser at arbeidsgiverne etterspør det.

6 tips for å maksimere vaktmesterlønnen:

Vi vet nå omtrent hvor lønningene ligger i gjennomsnitt. Men hvordan kan du maksimere lønnen du selv tjener og hvordan kan du få mest mulig ut av den?

Enten du er student eller en veteran i arbeidslivet, så gir vi deg her 6 smarte tips (som du bør komme i gang med allerede i dag) for hvordan du maksimerer lønnen din.

1. Forhandling på lønn

Det første du bør vurdere er å gå i forhandling på lønnen du har i dag. Dersom du etter å ha lest avsnittene ovenfor tror du har argumenter som taler for en lønnsforhøyelse, så bør du vurdere dette nøye. Mange venter for lenge med å forhandle på lønnen og arbeidsgivere lar ofte lønnen bli stående på stedet hvil om man ikke selv tar initiativ.

2. Forhandling av lånerente

Det er også viktig at man går i forhandling med banken med tanke på lånerente og eventuell refinansiering med jevne mellomrom, både gjennom studietiden og i arbeidslivet. Bankene spekulerer ofte i å la rentene bli stående om kundene ikke sier ifra og de har ofte en god del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde. Etter et år eller to vil du ofte ha et svært godt utgangspunkt for å få bedre vilkår. Det kan innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Eller du kan ønske å øke eksisterende boliglån, for få penger til noe du ønsker, som for eksempel en oppussing. Uansett bør du sammenligne tilbud fra flere ulike banker.

Finn billigste lånerente nå >

3. Refinansiering av gjeld

En åpenbar forbedringsmulighet, dersom du sitter på dyre lån eller kredittkortgjeld, er å få tilbud fra flere banker om såkalt refinansiering. Refinansiering innebærer at du tar opp et nytt lån med bedre rente og bruker pengene til å nedbetale dyre lån eller kredittkortgjeld.

Finn beste refinansiering her >

4. Få nye forsikringstilbud

I likhet med bankene lever forsikringsselskapene godt på at man ikke forhandler og at man lar vær å hente inn konkurrerende tilbud fra tid til annen. Her er det ofte mye å spare. Når man tenker langsiktig på forsikring er det ofte også lurt å inngå visse typer forsikring tidlig, for eksempel livsforsikring og helseforsikring. Denne typen forsikringer blir ofte veldig dyre etterhvert som man blir eldre.

Finn billigere forsikringer nå >

5. Start en aksjesparekonto

En av de smarteste investeringene man kan gjøre tidlig i livet, som student eller tidlig i arbeidslivet, er å starte med sparing i en aksjesparekonto. Denne typen sparing gir større og større avkastning jo flere år den får løpe, og derfor er fordelen stor ved å opprette en aksjesparekonto så raskt som mulig. Helst allerede i går.

Finn en aksjesparekonto her >

6. Tjen bonus og cashback

Flere og flere har skjønt at man kan bruke kredittkort på en smart måte for å tjene gratis reiser, bonuspoeng, cashback på konto, rabatter i nettbutikker og mye annet. Så lenge man vet hvordan man bruker kredittkort på riktig måte så er fordelene store. Jo mer du tjener og jo mer du bruker hver måned, jo større fordeler vil man ha ved å skaffe seg noen ulike kredittkort med gode fordelsordninger, som man kan bruke til å få gratis reiser, cashback, rabatter og mye annet.

Bestill de beste kredittkortene i 2019 her >

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre av hva vaktmestere tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.