Hva tjener en Vaktmester? Lønn i 2018/2019

Innhold:

1. Hva tjener en vaktmester i lønn?2. Hva påvirker lønnen til en vaktmester?3. Hvordan få mer penger som vaktmester?

1. Hva tjener en vaktmester i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De vaktmesterne som tjener mest (25% høyeste lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 515 000 i året. Det er betydelig mer enn de vaktmesterne som tjener minst (25% laveste lønn) som kun har en gjennomsnittslønn på ca kr 335 000. Som man ser av disse lønnstallene er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som vaktmester i Norge.

Lønnsutviklingen for vaktmestere i Norge har de siste årene fulgt den generelle prisveksten i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til vaktmestere økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for vaktmestere kan du lese mer om hva som gjør at en vaktmester tjener mye eller lite. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke vil gå glipp av, om hvordan man som vaktmester kan skaffe seg ekstra penger på siden av den vanlige jobben. 

Hva gjør en vaktmester: En vaktmester (byggdrifter / driftsoperatør) jobber normalt med drift og vedlikehold av bygninger. En vaktmester sørger for at for eksempel heiser, brannanlegg, låsesystemer, varmeanlegg og andre installasjoner fungerer som de skal. Man utfører lettere drift og vedlikehold, og sørger for at større oppdrag utføres av innleid hjelp. Vaktmesteren har også ofte ansvar for uteområder og parkeringsplasser. Jobben som vaktmester er for tiden i endring og nå innebærer yrket et betydelig større innslag av teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere.

2. Hva påvirker lønnen til en vaktmester?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom vaktmestere i Norge. Spørsmålet som byr seg er derfor hva som bestemmer hva lønnen blir for den enkelte vaktmester.

Det første som kan påvirke lønnen for en vaktmester er erfaringen. Både erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen vil kunne ha betydning. Og ikke overraskende har begge typer erfaring positiv innvirkning på lønnen man kan forvente som vaktmester. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en vaktmester er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har helt tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, noe som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du vaktmester og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv enn i det offentlige.

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere fagutdanning man har, jo mer tjener man også som vaktmester. Hvert nye år med utdanning og kursing gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet generelt. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på lønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som vaktmester, kan det derfor være smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene du ser at arbeidsgiverne etterspør det.

3. Hvordan få mer penger som vaktmester?

Basert på gjennomgangen ovenfor vil et naturlig utgangspunkt være å se om du kan påvirke noen av disse faktorene og på den måten få høyere lønn.

Dersom du har lavere lønn enn det erfaringen, utdanningen eller andre ting tilsier, kan du bruke dette som utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiveren din. Det kan være lurt å venne seg til å ta en forhandling på lønn med jevne mellomrom. Mange er ikke så aktive som de kanskje burde være her, og mange kan vurdere å bli litt mer pågående og proaktive med hensyn til å ta opp temaet lønn med sin nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Om du skal gå i en lønnsforhandling, sør imidlertid for å ha de rette argumentene og den rette dokumentasjonen klar. Det er for eksempel lurt å undersøke hva andre vaktmester med tilsvarende jobb, utdanning og erfaring tjener. Både i din egen bedrift og i andre lignende bedrifter. Med andre ord, prøv å finne ut av hva du er verdt som arbeidstaker, før du går inn i forhandlinger om lønn med din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. 

Et annet alternativ kan være å utvikle ferdigheter, for å gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Du kan for eksempel vurdere etterutdanning, kurs eller sertifiseringer som kan føre til at du blir mer verdifull for arbeidsgiverne. I noen selskaper er det dessuten en forventning om et visst utdanningsnivå før man kan gå videre til neste karrieresteg, med den økningen i lønn som ofte hører med. De siste årene finnes det etterhvert også mange muligheter til å etterutdanne seg på nett, som ofte er rimeligere og enklere å gjennomføre på siden av en jobb enn en mer tradisjonell etterutdanning. 

Men hva med måter å tjene ekstra penger på, utover selve jobben som vaktmester?

Et alternativ du kan vurdere, og som blir stadig mer populært, er å bygge opp kilder til ekstra inntekt ved siden av hovedjobben. Enten fordi man jobber deltid, eller fordi man ønsker å tjene mer penger enn det den nåværende jobben tillater. 

For det første finnes det stadig flere måter å tjene ekstra penger på hjemmefra. Noen eksempler kan du finne i denne artikkelen, som går gjennom en del måter å tjene penger på siden: Hvordan tjene ekstra penger. I tillegg er det stadig flere vaktmestere og andre arbeidstakere som kombinerer en vanlig jobb med å investere penger i aksjemarkedet, i eiendom eller andre typer eiendeler.

Noen ganger har man også mer kortsiktige behov for penger. Enten fordi man trenger penger på toppen av lønnen som vaktmester, eller fordi man ikke ennå er i full jobb. I disse tilfellene kan for eksempel et kredittkort være en mulighet. Gitt at du vet hvordan man bruker det, så er det kanskje den billigste måte å skaffe seg penger på. Enten du ønsker å refinansiere eksisterende dyr gjeld eller få tilgang til litt ekstra penger, så vil du kunne låne gratis i en ganske lang periode med et kredittkort som tilbyr en helt rentefri periode.

Med et kredittkort vil man også kunne tjene en god del gratis penger på siden av jobben som vaktmester. De fleste kredittkort belønner deg nemlig for å bruke det, enten i form av penger eller poeng som du kan bruke til å kjøpe alt fra produkter til utenlandsreiser. Hvorfor handle med kontanter eller et debetkort, når man kan tjene poenger og penger for nøyaktig samme innsats? Igjen, dette forutsetter at du har kontroll på bruken av kredittkortet. 

I tillegg gir de fleste kredittkort deg gratis forsikring, i stedet for å måtte bruke egen inntekt på å kjøpe det. Noen kredittkort leveres med gratis kjøpebeskyttelse en periode etter at du har kjøpt noe. Dette betyr at hvis varen du kjøpte er tapt eller stjålet innen en angitt tid, så får du pengene tilbake. Andre tilbyr for eksempel reiseforsikring når man kjøper den aktuelle reisen med det samme kortet. Du finne et kort som passer perfekt for deg i vår oversikt over kredittkort.

Til slutt, dersom du har vurdert alle alternativer og fremdeles ikke er sikker på om lønnen som vaktmester vil strekke til for deg, så er det en siste mulighet. Og det er å vurdere et annet yrke. Mer om dette,  og hva lønnen er på andre områder, rett nedenfor. 

Hvor mye tjener man i andre yrker?

Etter denne gjennomgangen forstår du forhåpentligvis bedre av hva vaktmestere tjener og hvilke faktorer som påvirker lønnen. Men hvor mye penger tjener man i andre yrker?

Svaret kan du finne i vår samling av lønnsguider.