Hva tjener en Vaktmester? Lønn i 2024

Del på:

Vaktmester lønn

Hva tjener en vaktmester i lønn?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

De vaktmesterne som tjener mest (25% høyeste lønn) har i gjennomsnitt en lønn på ca kr 515 000 i året. Det er betydelig mer enn de vaktmesterne som tjener minst (25% laveste lønn) som kun har en gjennomsnittslønn på ca kr 335 000. Som man ser av disse lønnstallene er det betydelig forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst som vaktmester i Norge.

Lønnsutviklingen for vaktmestere i Norge har de siste årene fulgt den generelle prisveksten i samfunnet ganske tett. De siste årene har lønnen til vaktmestere økt med mellom 2% og 3% hvert år.

Videre i denne lønnsguiden for vaktmestere kan du lese mer om hva som gjør at en vaktmester tjener mye eller lite. I tillegg gir vi deg noen smarte tips, som du ikke vil gå glipp av, om hvordan man som vaktmester kan skaffe seg ekstra penger på siden av den vanlige jobben. 

Hva gjør en vaktmester: En vaktmester (byggdrifter / driftsoperatør) jobber normalt med drift og vedlikehold av bygninger. En vaktmester sørger for at for eksempel heiser, brannanlegg, låsesystemer, varmeanlegg og andre installasjoner fungerer som de skal. Man utfører lettere drift og vedlikehold, og sørger for at større oppdrag utføres av innleid hjelp. Vaktmesteren har også ofte ansvar for uteområder og parkeringsplasser. Jobben som vaktmester er for tiden i endring og nå innebærer yrket et betydelig større innslag av teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere.

Hva påvirker lønnen til en vaktmester?

Som vi har sett er det ganske store forskjeller i lønnen mellom vaktmestere i Norge. Spørsmålet som byr seg er derfor hva som bestemmer hva lønnen blir for den enkelte vaktmester.

Det første som kan påvirke lønnen for en vaktmester er erfaringen. Både erfaringen fra bransjen generelt og erfaringen i den konkrete rollen vil kunne ha betydning. Og ikke overraskende har begge typer erfaring positiv innvirkning på lønnen man kan forvente som vaktmester. I følge Tekna tjener arbeidstakere med 5-9 års yrkeserfaring i snitt ca 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. I de aller fleste yrker øker lønnen gradvis som følge av lengre erfaring og ansiennitet.

Den andre faktoren som kan påvirke lønnen til en vaktmester er om man jobber i privat eller offentlig sektor. I følge Tekna har de som jobber i privat sektor over 10% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer blant deres medlemmer med 0-4 års erfaring og som har helt tilsvarende jobb. Det er verdt å merke seg at denne effekten blir sterkere jo lenger erfaring man har. Ser man på personer med over 20 års erfaring er lønnsforskjellen nærmere 40%, noe som kan bety flere hundre tusen kroner i året. Er du vaktmester og ønsker sikte deg inn mot en jobb med høyere lønn, kan det derfor være noe lettere å oppnå dette målet innenfor det private næringsliv enn i det offentlige.

Når det gjelder utdanning så er tallene ganske klare. Jo høyere fagutdanning man har, jo mer tjener man også som vaktmester. Hvert nye år med utdanning og kursing gir gradvis høyere lønn for de aller fleste yrker. Man ser også flere positive positive effekter som ikke er relatert til lønn og inntekt, blant annet en sunnere livsstil og et mer aktivt engasjement i samfunnet generelt. Selv om gjennomsnittslønnen øker som følge av utdanning, så husk at disse tallene bare indikerer et gjennomsnitt og at hver enkelt karriereløp er unikt.

Til slutt ser man også at spesialisering vil kunne ha positiv innvirkning på lønnen. Det er viktig å understreke at noen spesialiseringer er mer attraktive hos arbeidsgivere enn andre. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn som vaktmester, kan det derfor være smart å fokusere på å utvikle ferdighetene innenfor de områdene du ser at arbeidsgiverne etterspør det.

Lønnsoversikter

Her finner du oversikten over alle våre lønnsguider. Finn ut hva lønnen er i ulike yrker, hva som påvirker hvor mye penger man tjener, hvordan man kan tjene mer penger og mye mer.