Vekter lønn: Hva tjener en vekter i 2024?

Del på:

Vekter lønn

Lønn for en vekter:

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en vekter 38 950 kroner i måneden, altså 467 400 kroner i året. Vektere som er ansatt via kommunen har en årslønn på 608 040 kroner.

Lønnen som en vekter tjener vil variere basert på erfaring og hvilken sektor han eller hun begynner i. Hvis du velger vekter yrke i privat eller offentlig sektor må du regne med lavere lønninger en hvis du får en vekter jobb i regjeringen.

Du kan se på store forskjeller i vekter lønnen fra yrke til yrke. Jobber du for et privateid selskap kan du fort få mye bedre betalt en det du gjør i regjeringen, men det er svært sjeldent.

Hva gjør en vekter?

En vekter jobber for å skape trygghet og sikkerhet på et sted og for å hindre at uønskede ting skjer. De kan jobbe på arbeidsplasser, kjøpesentre, museer eller andre steder hvor det er behov for sikkerhet. Vekteren passer på at alt går greit og at ingen gjør noe galt. De kan også hjelpe til med å løse konflikter og passe på tekniske ting. Kort sagt, vektere jobber for å gjøre stedet trygt og sikkert.

(Kilde: Utdanning.nonav.nonhosh.noStudentTorget.noKarriereStart.no).

Hvordan bestemmes vekterlønnen?

Frem til 2021 tjente nye vektere 192,72 kroner i timen. I 2022 ble Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel enige om ett nytt forslag om økte lønninger for vekter yrket.

Per dags dato (2023) tjener en ny vekter 199,72 kroner i timen. Vektere som har vært mellom ett til tre år i bransjen tjener 202,22 kroner i timen og har du jobbet i bransjen mer en ni år ligger du på omtrent 209,22 kroner i timen.

Som du ser vil vekter lønnen i stor grad endre seg basert på erfaring, velger du å jobbe i private organisasjoner som f.eks vekter for artister, kjente personer eller ansatte i regjeringen vil du se på høyere lønninger.

Hva ble NA og NSH enig om?

Vektere vil få en økning på 7 kroner i timen, med forskjellige lønnsøkninger basert på erfaring. Funksjonstilleggene for instruktører, objektledere, vaktledere og områdeledere øker også. Lønnsoppgjøret er basert på rammen fra frontfaget, og det langsiktige målet er å oppnå 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det ble ikke oppnådd økte natt- og helgetillegg, og spørsmålet om fast månedslønn for alle vektere forble uendret. Andre bestemmelser og utredninger ble også avtalt.

6 tips for å maksimere lønnen din:

Vi vet nå omtrent hvor lønningene ligger i gjennomsnitt. Men hvordan kan du maksimere lønnen du selv tjener og hvordan kan du få mest mulig ut av den?

Enten du er student eller en veteran i arbeidslivet, så gir vi deg her 6 smarte tips (som du bør komme i gang med allerede i dag) for hvordan du maksimerer lønnen din.

1. Forhandling på lønn

Det første du bør vurdere er å gå i forhandling på lønnen du har i dag. Dersom du etter å ha lest avsnittene ovenfor tror du har argumenter som taler for en lønnsforhøyelse, så bør du vurdere dette nøye. Mange venter for lenge med å forhandle på lønnen og arbeidsgivere lar ofte lønnen bli stående på stedet hvil om man ikke selv tar initiativ.

2. Forhandling av lånerente

Det er også viktig at man går i forhandling med banken med tanke på lånerente og eventuell refinansiering med jevne mellomrom, både gjennom studietiden og i arbeidslivet. Bankene spekulerer ofte i å la rentene bli stående om kundene ikke sier ifra og de har ofte en god del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde. Etter et år eller to vil du ofte ha et svært godt utgangspunkt for å få bedre vilkår. Det kan innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet. Eller du kan ønske å øke eksisterende boliglån, for få penger til noe du ønsker, som for eksempel en oppussing. Uansett bør du sammenligne tilbud fra flere ulike banker.

3. Refinansiering av gjeld

En åpenbar forbedringsmulighet, dersom du sitter på dyre lån eller kredittkortgjeld, er å få tilbud fra flere banker om såkalt refinansiering. Refinansiering innebærer at du tar opp et nytt lån med bedre rente og bruker pengene til å nedbetale dyre lån eller kredittkortgjeld.

Finn beste refinansiering her.

4. Få nye forsikringstilbud

I likhet med bankene lever forsikringsselskapene godt på at man ikke forhandler og at man lar vær å hente inn konkurrerende tilbud fra tid til annen. Her er det ofte mye å spare. Når man tenker langsiktig på forsikring er det ofte også lurt å inngå visse typer forsikring tidlig, for eksempel livsforsikring og helseforsikring. Denne typen forsikringer blir ofte veldig dyre etterhvert som man blir eldre.

5. Start en aksjesparekonto

En av de smarteste investeringene man kan gjøre tidlig i livet, som student eller tidlig i arbeidslivet, er å starte med sparing i en aksjesparekonto. Denne typen sparing gir større og større avkastning jo flere år den får løpe, og derfor er fordelen stor ved å opprette en aksjesparekonto så raskt som mulig. Helst allerede i går.

6. Tjen bonus og cashback

Flere og flere har skjønt at man kan bruke kredittkort på en smart måte for å tjene gratis reiser, bonuspoeng, cashback på konto, rabatter i nettbutikker og mye annet. Så lenge man vet hvordan man bruker kredittkort på riktig måte så er fordelene store. Jo mer du tjener og jo mer du bruker hver måned, jo større fordeler vil man ha ved å skaffe seg noen ulike kredittkort med gode fordelsordninger, som man kan bruke til å få gratis reiser, cashback, rabatter og mye annet.

Se flere lønnsguider: