Hva koster det å bygge hus i 2024?

Del på:

Bygge hus pris

Å bygge et hus er en stor investering og et kostbart prosjekt, men kan samtidig være en
fantastisk spennende reise. Enten du drømmer om å bygge et moderne byhus, en koselig
hytte ved sjøen eller et tradisjonelt familiehjem på landet, er det viktig med god forståelse
for hva det innebærer av kostnader. I denne artikkelen skal vi gi deg en oversikt over hva du
kan forvente av utgifter ved bygging av bolig.

Hva koster det å bygge enebolig?

Det første man må sette seg inn i når man skal starte prosessen med å realisere
drømmeboligen, er å se for seg hvilken type hus man ønsker. Hvor stort skal huset være?
Ønsker du deg et arkitekttegnet hus, et elementhus eller et nøkkelferdig hus? Her finnes det

mange alternativer, og disse må vurderes i lys av de økonomiske rammene for prosjektet.

Med bakgrunn i byggstart.no sin prisdatabase, viser tall fra 2023 at bygging av enebolig
ligger på en snittpris på 33.000 kroner per kvadratmeter. De billigste byggeprosjektene kan
koste ned mot 27.000 kroner per kvadratmeter, mens de dyreste kan koste opp mot 45.000
kroner per kvadratmeter. 

 

Disse tallene inkluderer derimot ikke utgifter til for eksempel
arbeid med søknader, kjøp av tomt, eller til arkitekt dersom du ønsker å designe huset selv.

Byggstart.no har ved hjelp av sin database utviklet følgende priseksempel for bygging av hus
i 2023:

 • Kjøp av tomt: ca. 3.000.000 kroner
 • Oppføring av enebolig på 250 kvm (hvis pris per kvadratmeter ligger på 33.000
  kroner): 8.250.000 kroner
 • Arkitekt- og søknadsarbeid: 300.000 kroner

Dette priseksemplet gir en totalkostnad på ca. 11.500.000 kroner. Det gir en omtrentlig
oversikt over hva en kan forvente av kostander, men totalsummen kan variere med
bakgrunn i ulike faktorer man må ta i betraktning ved bygging av hus.

Hvilke faktorer spiller inn på den totale prisen for bygging av hus?

Selv om det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag for hva det vil koste å bygge drømmehuset,
er det likevel mulig å skaffe seg en oversikt over ulike alternativer som har betydning for
totalkostnaden. Vi har derfor utarbeidet en liste over de viktigste faktorene å ta i betraktning
når man skal regne ut kostnadene ved bygging av hus.

 • Størrelse og kompleksitet: Kostanden for bygging av hus måles ofte etter
  kvadratmeter, som vil si at du i utgangspunktet kan gange prisen per kvadratmeter
  med ønsket areal for boligen. Denne metoden gir et omtrentlig anslag på hva du kan
  forvente å måtte betale for selve byggingen. Et mindre hus vil kreve mindre
  materialer og arbeidskraft, som igjen fører til mindre utgifter. Spesielle og avanserte
  utforminger i designet kan derimot medføre økte kostander.

 • Valg av materialer: Kvalitet og pris på materialer varierer, og kan dermed ha en
  innvirkning på kostandene. Det er for eksempel prisforskjeller på tre, murstein,
  betong, stål og glass, og det kan derfor være lurt å undersøke hvilke alternativer man
  har innenfor budsjettet. Det er også stor prisforskjell på ulike baderomsløsninger,
  kjøkkenutforminger, fliser, parkett osv. Her kan det være mye penger å spare på
  rimeligere alternativer.

 • Valg av entreprenører og håndverkere: Prisene kan variere hos ulike aktører innen
  byggebransjen, basert på deres erfaring, omdømme og arbeidsmengde. Det vil derfor
  være smart å få anbud fra flere ulike entreprenører, slik at man kan sammenligne
  kostandene og tjenestene de tilbyr.

 • Beliggenhet: Vær også oppmerksom på at beliggenhet kan ha en betydning for
  prisen, for eksempel kostander knyttet til kjøp av tomt. Her spiller grunnforhold også
  inn, altså terreng og type grunn huset skal stå på, og hvor mye arbeid som må gjøres i
  forhold til dette.

Oppsummert - hvilke utgifter kan påregnes ved bygging av hus?

Det er flere faktorer å ta i betraktning når man skal vurdere kostnaden av å bygge et hus.
Prisen kan variere betydelig avhengig av sted, størrelse, materialer, design og valg av
entreprenører.

 

Generelt sett kan man si at byggekostandene for å bygge et hus i dag, ligger på et sted mellom 27.000 og 45.000 kroner per kvadratmeter. Men dette er kun en generell
retningslinje, og det anbefales derfor å ta kontakt med ulike entreprenører og byggefirmaer
for å få et mer nøyaktig prisestimat. Med god planlegging og undersøkelser av
ulike alternativer på forhånd, kan du få et hjem som ikke bare oppfyller dine behov og
ønsker, men som også passer innenfor dine økonomiske rammer.

 

Har du en godt utarbeidet
prosjektplan og kontroll på budsjettet ditt, kan du navigere deg trygt gjennom
byggeprosessen og realisere drømmen om å bygge et hjem.