Hundeforsikring pris: Hva koster hundeforsikring i 2024?

Del på:

Dette koster hundeforsikring i snittpris:

Prisen for en hundeforsikring ligger på ca. kr 6 000 pr år. Der er imidlertid betydelig variasjon i prisen mellom ulike hundeforsikringer, som vi kommer tilbake til rett nedenfor. Vi er imidlertid at de fleste betaler en pris på mellom kr 3 000 og kr 15 000 per år for forsikring av hunden.

Når man kommer ned i detaljene, så vil hvor mye du betaler for hundeforsikringen avhenge av hvilken type forsikring du vil ha, hvilken type hund du har, hvor gammel den er og om den er blitt kastrert eller ikke. Som mange hundeeiere vet kan veterinærkostnadene raskt bli høye og å ha en hundeforsikring kan gjøre det litt mer overkommelig å få hunden behandlet når den behøver det.

Få tilbud på hundeforsikring

I samarbeid med Tjenestetorget kan du få tilbud på hundeforsikring helt gratis. Det tar ca 1 minutt å fylle ut søknaden.

Hva bestemmer prisen for hundeforsikring?

Både type hund og type forsikring påvirker kostnadene for å forsikre din hund. Generelt sett, jo flere helserisikoer det er knytte til din hund, desto høyere forsikringspremier. Det er flere faktorer som vil være med på å bestemme prisen for hundeforsikringen:

Forsikringsselskapet

Ikke alle forsikringsselskaper opererer på samme måte, noe som betyr at kostnadene varierer avhengig av forsikringsselskapet man velger. De ulike forsikringsselskapene vurderer informasjonen om deg og din hund noe ulikt, som vil resultere i litt forskjellige priser mellom dem. Som for andre forsikringsprodukter finnes det gode og dårlige hundeforsikringer. Du vil ofte se at de beste, med de beste vilkårene og den beste dekningen, ofte koster mer enn de mindre bra.

Type hund

Hundens rase kan også være en faktor for prisen. Renrasede hunder er ofte mer utsatt for arvelige sykdommer. Derfor er de vanligvis noe dyrere å forsikre enn blandingsraser. I tillegg er visse raser utsatt for medisinske tilstander som andre raser ikke er. Det betyr at rasen har en høyere risikofaktor enn andre, og derfor vil forsikringsselskapet sette prisen noe høyere.

Hundens alder

Eldre hunder koster mer å forsikre enn yngre hunder, fordi de som mennesker er mer utsatt for sykdom og skade jo eldre de blir. Gitt den økende helserisikoen forbundet med eldre hunder, er det også dyrere å behandle og ta vare på dem, noe som betyr dyrere veterinærregninger. Fordi forsikringsselskaper vet at de må betale ut mer for eldre hunder, så øker de normalt forsikringspremien for å kompensere for disse ekstra kostnadene.

Annonse

Beste mobilabonnement

Testen er oppdatert for juli 2024 hos Fornye.no

Sted

Fordi forsikringsselskapene refunderer deg for kostnadene ved veterinærbehandling av din hund, så vil de kunne ta en høyere forsikringspremie fra kunder som bor i dyrere områder, der veterinæren koster mer.

Dekning

Som for andre typer forsikring finnes det ulike nivåer av forsikringsdekning. Jo mer forsikringsdekning du legger til i din forsikringsavtale, desto dyrere blir det. Du kan også ofte velge en egenandel som passer deg, som vil påvirke din månedlige forsikringspremie.

Egenandel

En av fordelene med hundeforsikring er at du ofte kan velge hvor stor egenandelen skal være. Høyere egenandel betyr lavere månedlige innbetalinger, mens lavere egenandel betyr høyere forsikringspremier. Men lavere egenandel betyr også at du får mer igjen når du først søker om et forsikringskrav. Det er derfor en fin balanse og valget av egenandel blir en vurdering du må gjøre i forbindelse med valget av hundeforsikring.

Rabatter

De aller fleste forsikringsselskaper tilbyr rabatter som du kan dra nytte av for å bidra til å redusere månedlig forsikringspremie. Disse kan inkluderer ting som for eksempel flere kjæledyr i samme forsikring eller at man kombinerer flere ulike typer forsikringer i samme forsikringselskap.

Spar penger ved å forstå detaljene

For å finne ut den reelle kostnaden for hundeforsikringen, bør du gå nøye gjennom detaljene i tilbudene du får fra de ulike forsikringsselskapene. Følg særlig med på følgende ting:

Hva er egenandelen?

Dette er beløpet du må betale fra egen lomme for å få et krav refundert. En hundeforsikring med høyere egenandel kan se billigere ut fordi det har lavere månedlige betalinger, men den kan være dyrere når du faktisk gjør krav gjeldende. Du kan derfor ikke sammenligne prisen uten å vurdere egenandelen.

Hva er inkludert av ekstra service?

En del forsikringer inkluderer ekstra service og fordeler, og disse kan variere mellom forsikringsselskapene. Kostnaden kan derfor også variere avhengig av om disse elementene er med som standard eller er valgt som tillegg. For eksempel kan en hundeforsikring inneholde gratis helsesjekk, mens en annen bare tilbyr det for en ekstra kostnad.

Hva dekkes ikke?

Dette er de begrensningene der forsikringen ikke betaler ut noe. Begrensningene kan ofte variere en del mellom selskapene, og kan utgjøre en betydelig forskjell for forsikringsselskapets risiko og kan derofr også få betydelig innvirkning på prisen. Sørg derfor for å sette deg godt inn i hva de ulike forsikringene dekker og ikke dekker.

Hvor ofte betaler du?

Det er noen ganger billigere å betale forsikringspremien årlig i stedet for månedlig, siden den kan være administrasjonskostnader og gebyrer knyttet til hver enkelt innbetaling. Sjekk derfor om det er muligheter for å betale forsikringene årlig, og om dette er en fordel for deg.

Slik får du en billigere hundeforsikring

Det er flere grep man kan ta for å redusere kostnaden for hundeforsikring, inkludert:

Vurder hvilken dekning du trenger

Ta deg tid til å vurdere hvilken type og hvilket dekningsnivå du egentlig trenger. Mens en bred forsikringsdekning kan høres attraktivt ut, finner du kanskje ut at du bare trenger en ganske grunnleggende forsikring for din hund. Det kan spare deg for mye penger.

Let frem de beste rabattene

Hundeforsikringsmarkedet er som nevnt utsatt for høy konkurranse, så mange forsikringsselskaper vil tilby deg rabatter i et forsøk på å få deg som kund. Sørg derfor for å sjekke om du har muligheten til å rabatter fra en eller flere av forsikringsselskapene. Kanksje ved å slå sammen flere forsikringer.

En forsikring for flere husdyr

Hvis du har mer enn ett husdyr, kan du vurdere å gå for en forsikring alle hos samme forsikringsleverandør. Mange forsikringsselskaper vil tilby en rabatt hvis du forsikrer mer enn ett kjæledyr samtidig.

Sammenlig flere priser

Det er raskt og enkelt å få flere tilbud på forsikring på nettet, så dra nytte av dette alternativet og få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Og sørg for at du ikke umiddelbart blir forført av det billigste tilbudet, da du også må undersøke hva de ulike forsikringene dekker, som diskutert ovenfor. Ta deg i stedettid til å vurdere fordelene og ulemperne til de ulike hundeforsikringene. Du kan begynne med å bruke.

Slik finner beste og billigste forsikring

Priser og vilkår for en hundeforsikring varierer en god del mellom forsikringsselskapene. Vårt beste tips er derfor enkelt. Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper og se hvem som gir deg de beste vilkårene til din hund. Du kan finne den beste og billigste hundeforsikringen ved å følge vår guide til å finne beste forsikring.

Prosessen handler om å finne den hundeforsikringen som er best og billigst for deg og din moped. Finn en forsikring som tilbyr det du er ute etter, til den laveste mulige prisen. Sammenlign derfor flere tilbud på hundeforsikringe du er ute etter. Ved å hente inn flere tilbud og være åpen på dette overfor forsikringsselskapene, kan du sikre deg markedets beste tilbud ettersom selskapene vil konkurrere om deg som kunde.

Ved å sammenligne flere tilbud kan du spare masse penger på å forsikre hunden. Du kan også føle deg trygg på at du har funnet den beste og billigste forsikringen for deg.

Se alle pris guider!