Hva koster MC-forsikring? Pris i 2024

Del på:

Dette koster en mc-forsikring:

Hvor mye kommer en mc-forsikring til å koste deg? Det er ikke et enkelt spørsmål å svare på. Forsikringstilbudene du mottar kan være smertefullt høye eller nokså lave, avhengig av en rekke ulike faktorer som påvirker prisen. Det gjennomsnittlige prisen for å forsikre en motorsykkel er imidlertid ca kr 5 000 i året. Men som alle som betaler mye mindre (eller mye mer) enn kr 5 000 i året kan fortelle deg, så er det mange variabler som påvirker prisen for en mc-forsikring.

Å sette en gjennomsnittlig pris for en mc-forsikring er ikke en helt enkel oppgave. Mange variabler er med på å bestemme prisen for den enkelte motorsykkelforsikring. Hva slags motorsykkel du forsikrer, hvilken forsikringsdekning du velger, hvor du bor, din sjåførhistorikk og din alder er bare noen av variablene som går inn forsikringsselskapets vurdering.

Noen faktorer, som hvor du bor og hvilken type motorsykkel du kjører, kan være vanskelig å endre. Andre faktorer, som kjørevanene dine og typen forsikringsdekning du velger, kan være enklere å justere. I denne prisguiden bryter vi ned disse faktorene og diskutere hvilke grep du kan ta for å spare penger på mc-forsikringen din.

Dette påvirker prisen for mc-forsikring

Alle eiere av en motorsykkel trenger en motorsykkelforsikring. Den gjennomsnittlige kostnaden for en mc-forsikring vil imidlertid variere avhengig av en rekke faktorer:

Sted og kjøremønster

Hvor du bor og kjører motorsykkelen har også innvirkning på prisen. Vanligvis er den gjennomsnittlige prisen for motorsykkelforsikring høyest der eieren av motorsykkelen bor i et byområde. Disse områdene har mer trafikk og utgjør derfor høyest risiko med tanke på å havne i en ulykke eller å skade motorsykkelen.

 

For eksempel vil man sannsynligvis betale dersom du bor og kjører i en by, hvor du er i større risiko for ulykker. Det verdt å huske hvor stor en innflytelse bostedet har på prisen man betaler.

 

Selv forskjeller i postnummer som ikke langt fra hverandre kan påvirke prisen man betaler for mc-forsikring, ettersom selv denne typen detaljer er datapunkter som inkluderes i forsikringsselskapenes prismodeller.

Steder der det er høyere ulykkesrater knyttet til motorsykler, samt steder med høyere tyveri, vil typisk ha de høyeste prisene for forsikring.Været er en annen faktor som kan påvirke den gjennomsnittlige kostnaden for motorsykkelforsikring på stedsnivå. Selv innenfor en enkelt by kan det være forskjeller når det gjelder prisen forsikringsselskapet setter.

Annonse

Beste mobilabonnement

Testen er oppdatert for juni 2024 hos Fornye.no

Din personlige informasjon

Din alder, ditt kjønn, sivilstatus og bosted er den første faktoren som påvirker hvor mye du kommer til å betale i mc-forsikring. Det skyldes at forsikringsselskapene har en stor mengde data som forteller dem hvordan hver av disse faktorene gir deg en større eller mindre risiko for å gjøre forsikringskrav mot selskapet.Føreren av motorsykkelen sin alder er en av de viktigste faktorene som påvirker hvor mye man betaler for forsikringen.

For eksempel, hvis du er yngre sjåfør, ugift og mann, så betaler du sannsynligvis betydelig mer enn en eldre, gift kvinne, som statistisk sett har mindre risiko for å sende inn et krav. Hvis du er 18 vil du måtte betaler betydelig mer per måned enn noen som er 50 år. Årsaker er at forsikringsselskapene ser at yngre sjåfører i gjennonsnitt er mer sannsynlig å havne i en ulykke.

Sjåførhistorikk

Som ved andre typer forsikring av kjøretøy: Hvis du har en god sjåførshistorikk så kommer du sannsynligvis til å betale mindre enn noen som har hatt mange ulykker. Noen forsikringsselskaper har leflet med muligheten for å installere en måler som registrerer data om dine kjørevaner, kjørelengde, akselerasjon, hastighet, krappe svinger og om du kjører mye om natten. Her legges det opp til at du kan belønnes for å utvise fornuftig kjøring.

Type motorsykkel

Forsikringsselskapene vil se på verdien av motorsykkelen, typen motorsykke, dens generelle sikkerhetsegenskaper, den dataen de har på ulykkesrater og hvor ofte den typen sykkel blir stjålet.

Forsikringsbeløpet

Når du skal velge mc-forsikring, er det et noen tall som vil veie tungt med hensyn til det du må betale. Det første tallet er det maksimale beløpet forsikringsselskapet skal utbetale.

Å senke forsikringsgrensent til et minimum er imidlertid ikke alltid en god ide, selv om det vil spare deg for penger. Dersom du har satt grensen lavere enn det motorsykkelen er verdt for deg, så kan du risikere å tape mye penger dersom du virkelig er uhendlig og havner i en ulykke der blien skades betydelig. Ta derfor en nøye vurdering av hvor god dekning du bør gå for.

Det andre tallet er egenandelen. Det vil si hvor mye du betaler ut av din egen lomme når du gjør et krav gjeldende mot forsikringsselskapet.

Egenandelen kan være et bedre sted å spare. Å sette egenandelen høyere kan spare deg for en god penger. Men der er imidlertid en taktikk som er best å bruke dersom du er rimelig sikker på at du vil ha tilgjengelige midler klare dersom uhellet skulle være ute.

Hvordan spare penger?: Du ønsker ikke å betale for forsikringsdekning du ikke trenger, så pass på den øvre grensen. Og sett opp egenandelen, dersom du har muligheten til det.

Andre prisfaktorer

Andre prisfaktorer som også kan spille en rolle for kostnadeninkluderer kjørelengde, betalingshistorikk og med mer. Til syvende og sist er det hver enkelt forsikringsselskaps helhetsvurdering av deg som person og din motorsykkel, som vil avgjøre hva de vil gi deg i pristilbud. Forsikringsselskapene vurderer de ulike faktorene noe ulike. Som vi skal komme tilbake til rett nedenfor, så er det derfor lurt å hente inn tilbud fra noen ulike bedrifter for å sikre en god pris.

Se alle pris guider!