Hva koster Mopedforsikring? Pris i 2024

Del på:

Pris for mopedforsikring:

Den gjennomsnittlige prisen for en mopedforsikring basert på prisene i vår database er ca. 3000 kroner per år. Denne prisen inkluderer alle kostnader knyttet til mopedforsikringen. Det er en viss variasjon i prisen mellom ulike mopedforsikringer, men vi ser at de fleste betaler mellom 1500 kroner i året og 5000 kroner i året. Nedenfor kan du lese mer om hva som påvirker kostnadene for å forsikre en mopen, slik at du kan få en forståelse av hvilke kostnader du kan forvente deg. Til slutt viser vi deg også noen smarte triks du kan bruke for å skadde deg den beste og billigste forsikringen til deg og din moped.

Mopedforsikring er relativt billig

Forsikringer som dekker en moped pleier å være billigere enn om den dekker en tradisjonell motorsykkel. Forskjellen i pris drives av en rekke årsaker, men først og fremst fordi mopeder har mindre motorer, så de kan ikke kjøre like fort og derfor er potensialet for skade på andre personer eller andres eiendom lavere.

Den gjennomsnittlige kostnaden for en grunnleggende mopedforsikring er rundt kr 3000 per år, som er betydelig billigere enn en tilsvarende forsikring for en motorsykkel. Eksempelvis sammenlignet med en Harley-Davidson motorsykkel så vil den samme personen få en årlig forsikringspremie på nesten det tidobbelte, opp mot kr 30 000 kroner per år.

Må man forsikre en moped?

Det enkle svaret er ja. En mopedforsikring er nødvendig om du skal ta din scooter på offentlige veier, så er er det ikke lurt å ta noen snarveier, men heller fokusere på å finne den beste og billigste forsikringen for deg og din moped. Litt senere viser vi seg hvordan du finner den beste mopedforsikringen med den laveste prisen. Følg med!

Hvilken type forsikring trenger man?

Det finnes i hoveddsak tre typer forsikring for mopeder. Ansvarsforsikring, delkaskoforsikring og fullkaskoforsikring. Rett nedenfor ser du oversikt over hva ver enkelt type forsikring dekker.

Annonse

Beste mobilabonnement

Testen er oppdatert for april 2024 hos Fornye.no

Ansvarsforsikring

Denne type forsikring må alle som skal kjøre en moped ha. Man må ha bevis for at man ar en ansvarsforsikring for å få registrert mopeden. Ansvarsforskringen dekker skader på andre personer i ulykker hvor du har ansvar. En ansvarsforsikring dekker også skader på andres eiendeler. Det er heller ikke uvanlig at ansvarsforsikringen for mopeder dekker skader på deg selv. Det er lurt å sjekke med forskjellige forsikringsselskaper med hensyn til hva deres forsikring dekker, og ikke utelukkende se på prisen de tar.

Det som dekkes av en ansvarsforsikring vil som regel ikke ha noen egenandel. Men her finnes det noen unntak, for eksempel dekning for rettshjelp og lignende.

Delkasko-forsikring

En delskasko forsikring for en moped dekker det samme som en ansvarsforsikring, men har i tillegg dekning for kostnader knyttet til en del ulykker som vil kunne inntreffe. Dekningen i en delkaskoforsikring vil variere. Det er imidlertid vanlig at den dekker kostnader ved brann, tyveri og skader på glass. Det er også vanlig at veihjelp er inkludert. Det er vanlig med visse egenandeler for denne typen mopedforsikringer, men størrelsen på egenandelen varierer.

Fullkasko-forsikring

En mopedforsikring med full kasko er den mest komplette mopedforsikringen. Med en slik forsikring får du dekket alle typer kostnader knyttet til skader. Dette gjelder selv om du selv er skyld i ulykken eller skaden. Fullkaskoforsikringer vil nesten alltid være knyttet til en egenandel av en viss størrelse.

Egenandel ved mopedforsikring

Vi ar allerede nevnt konseptet egenandel et par ganger. En egenandel vil påvirke den totale og ‘reelle’ prisen for en mopedforsikring. Egenandelen er det du må betale selv (ut av egen lomme). Det finnes ikke noen fasit for hva egenandelen skal være for en mopedforsikring. Egenandelen varierer mellom forsikringsselskapene og avenger av hvilket selskap man velger og hva slags forsikringsavtale man inngår. Egenandeler er imidlertid noe du bør være oppmerksom på når du sammenligner ulike forsikringsalternativer.

Definisjon: moped eller scooter?

Vanligvis er en moped definert som et tohjulet kjøretøy med en 50 kubikkcentimeter (cc) motor eller mindre. Et utpreget eksempel på en moped ville være en sykkel med fungerende pedaler, som også har en liten motor. Faktisk er begrepet moped en en blanding av ordene “motor” og “pedal”. Et kjøretøy uten pedaler kan imidlertid fortsatt kvalifisere som en moped.

En scooter er vanligvis et kjøretøy som er kraftigere enn en moped, men ikke så kraftig som de fleste motorsykler. En scotter har ofte ikke pedaler, men de har mindre motorer enn motorsykler, og sjåføren kan ofte plassere begge føttene flatt foran seg selv mens de kjører. Scootere har generelt motorer mellom 50cc og 250cc. Derfor er topphastighetene ikke like høye som motorsykler og de kan som regel ikke kjøre på motorveien.

Se alle pris guider!