Hva koster en personlig trener? Pris i 2024?

Del på:

Pris per time for en personlig trener:

Prisen for en personlig trener basert på prisene i vår database er på ca kr 750 per time, inkludert mva. Prisen inkluderer da alle kostnader knyttet til å trene med en personlig trener. Det er imidlertid variasjon i prisen mellom ulike trenere og treningssentre, men vi ser at de fleste betaler et sted mellom kr 400 per time og kr 1400 per time. I denne prisguiden kan du lære mer om hva som bestemmer prisen for timer med en personlig trener, slik at du kan forstå hvilke kostnader du kan regne med og vite hvilket budsjett du bør legge opp til.

Avgjørende faktorer for hvor mye man må betale:

Hvor mye du må betale for å trene med en personlig trener avhenger av flere faktorer. Det første man bør ta stilling til, og som gjerne vil ha mest å si for hvilket prisnivå man ender på, er om man velger en personlig trener som jobber ved et treningssenter eller som driver eget firma. Andre faktorer som spiller inn er beliggenhet, hvor mange timer man ønsker, hvilken type PT-time man ønsker og hvor lenge man ønsker timen skal vare.

Det er med andre ord relativt mange ting som inngår i spørsmålet hva koster en personlig trener, og prisen vil avhenge av hva man ønsker å oppnå med treningen.

Treningssenter eller personlig trener med eget studio

Om du ønsker å trene med en personlig trener med eget studio vil prisene ofte være høyere enn om du velger en personlig trener via et treningssenter. Hos treningssentre vil du kunne bestemme om du vil melde deg inn som medlem og ha tilgang til senteret både for egentrening og timer med personlig trener. Dette vil kunne påvirke prisen ettersom man ofte får noe lavere priser på PT-timer dersom man også er medlem ved treningssenteret.

Skal du trene med en personlig trener som har eget studio koster timene ofte mer, og særlig dersom det er en personlig trener med mange kunder eller venteliste. Noen treningsstudioer er i tillegg mer eksklusive og ettertraktede enn andre, noe som også vil bety en høyere personlig trener pris per time.

Annonse

Beste mobilabonnement

Testen er oppdatert for april 2024 hos Fornye.no

Hvor du bor og hvor du ønsker å trene

Beliggenhet og område er en annen prisfaktor som spiller inn. Bor du i en større by vil du gjerne måtte betale mer enn om du bor i en mindre by eller et tettsted med ett lokalt treningssenter. Her vil både konkurranse mellom forskjellige treningssentre eller personlige trenere, og hvor mange kunder man har kunne spille inn.

Er det snakk om et tettsted med kun ett treningssenter vil det sannsynligvis ikke være like mye konkurranse om kundene, og prisene kan være lavere enn hos de mest travle og populære treningssentrene som ligger i storbyene.

En annen ting som vil kunne påvirke prisen er om du skal trene på treningssenteret eller om du trenger en personlig trener til å komme hjem til deg. Hjemmetrening vil stort sett koste mer på grunn av reisetid og andre utgifter som vil tilkomme. Det samme gjelder dersom du ønsker at treneren skal være med på utendørs trening, som for eksempel løping eller sykling.

Antall timer

Hvor mange timer man skal ha vil selvsagt også påvirke den totale prisen relativt mye. Her vil målet med treningen ofte være avgjørende for hvor mange timer man trenger eller ønsker. Skal man for eksempel trene seg opp etter en alvorlig skade vil man fort ha behov for flere timer, enn om man kun er ute etter en innføring for å komme i gang med treningen.

Man bør derfor ha tenkt over hva man ønsker å oppnå ved å trene med en personlig trener, enten det er vekttap, trening til en spesifikk konkurranse eller andre ting.

Mange velger å trene med en personlig trener over lengre tid – særlig dersom man har god kjemi og opplever at man oppnår resultater med treningsopplegget. I tilfeller hvor man planlegger å fortsette med PT-timer kan man spare penger på å kjøpe flere pakker om gangen. Mange tilbyr pakker eller klipp på 5, 10, 20 eller 30 timer som kan kjøpes om gangen, og pakketilbudene er ofte rimeligere enn om man kjøper én time per gang.

Timens varighet

Hvor lenge man ønsker hver time skal vare er individuelt og vil avhenge av blant annet hva man ønsker å oppnå, hva man skal trene og hvor lenge man vil og orker å trene hver gang. Dersom man ikke har trent noe særlig fra før kan det være greit å starte med en kortere time, enn om man er vant til å trene og føler man har kontroll på øvelsene og de forskjellige apparatene. Man kan vanligvis velge mellom timer på omtrent 30, 60 og 90 minutter, hvor prisene vil stige ut ifra hvor lenge timen varer.

Ønsker man å få en personlig trener til å komme hjem til seg eller å trene andre steder enn ved treningssenteret, vil man mest sannsynlig måtte betale for en av timene med lengre varighet. Dersom man ønsker en rask og effektiv økt, eller man har fått øvelser som skal hjelpe på en skade kan man derimot ofte greie seg med en time på 30 minutter, som også vil være det billigste alternativet.

Kunnskapen og erfaringen til den enkelte treneren

Prisen for en time med personlig trener vil, i tillegg til faktorene nevnt over, variere noe etter hvilken utdanning, kurs og erfaring den personlige treneren har. Hos treningssentre kan man ofte velge mellom å ha time med en standard personlig trener eller en personlig trener som er spesialist innenfor et område.

Spesialist-timene koster noe mer enn en standard time, men her vil man til gjengjeld få en trener med god kompetanse og kunnskap innenfor området man behøver hjelp med. Trenere med spesielle kurs og sertifiseringer vil i tillegg ofte ha en høyere timepris enn en personlig trener med generell erfaring og kompetanse. Siden personlig trener ikke er en beskyttet tittel vil også utdanning kunne påvirke prisen og kompetansen til en personlig trener.

Gruppetrening, duo-time eller en-til-en time

Hvilken type time man ønsker med tanke på antall personer som skal være med å trene vil også påvirke prisen. En-til-en timer er de dyreste ettersom man får mer personlig oppfølging, og gjerne også en individuelt utformet trenings- og kostholdsplan.

Velger man en duo-time kan man trene to sammen og prisen er ofte noe lavere enn for en-til-en timer. Den siste typen man kan velge er gruppetimer for grupper av en viss størrelse. Det fins ofte en begrensning på hvor mange man kan være, men flere treningsstudioer tilbyr timer for både små grupper og større grupper dersom man er mange.

Prisen per person er vanligvis noe lavere når man velger gruppetimer, siden den personlige oppfølgingen er noe mindre. Gruppetimer fås også ofte kjøpt i pakker på flere timer om gangen som også kan gjøre at man sparer penger ved å kjøpe den typen pakketilbud.

Sammenlign priser mellom personlig trenere

Som vi har vært inne på er det mange faktorer som påvirker prisen for timer med en personlig trener. Vår klare anbefaling er derfor å sammenligne priser fra flere personlige trenere og treningsstudioer. Da har du muligheten til å se hvordan de ulike treningsstudioene vekter de ulike faktorene og sammenligne tilbudene fra hvert enkelt treningssenter, slik at du enkelt kan finne det beste og billigste valget av en personlig trener.